Jobs  |  FR  |  NL
verzekering
verzekering particulierenverzekering ondernemingenverzekering collectiviteiten
  Verzekeren   
Beveiligd Extranet
PersonenBurgerlijke aansprakelijkheidAutoGoederen
Brand
Alle risico's

Alle bouwplaats risico's

  Product  
    Offerte    
    Detail    
  Schadegeval ?  

Alle bouwplaatsrisico's

Een product van Ethias Verzekering

Het is interessant om een verzekering «Alle bouwplaats risico’s» (ABR) af te sluiten omdat die niet enkel uw aansprakelijkheid ten overstaan van derden verzekert, maar tevens de schade aan het bouwwerk zelf, hetwelk meestal niet wordt verzekerd door de aannemers zelf. Een eventuele polis Burgerlijke aansprakelijkheid sluit immers alle schade uit die wordt veroorzaakt tijdens werken (constructie of renovatie).
De polis «Alle bouwplaats risico’s» verzekert alle deelnemers aan de werf: de bouwheer en zijn afgevaardigden, de architect en de studiebureaus, de aannemers en de onderaannemers.

Uw voordelen

In geval van schade worden de expertisekosten door Ethias ten laste genomen
 

De kosten voor afbraak en opruiming ten gevolge van een schadegeval worden verzekerd

Talrijke uitbreidingen zijn mogelijk, zoals schade aan bestaande goederen

Goed om weten!
Iedereen is verzekerd! De dekking moet worden onderschreven vóór aanvang van de werken.

    

Inschrijving Extranet