Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
Stel uw vraag aan Mathias
FIRSTLIFTBOOST

BOOST Ethico

  Product  

BOOST Ethico

Een product van Ethias Verzekering

Opgelet : wij bieden de BOOST-producten niet meer aan !

De Europese Commissie heeft in mei 2010 het strategisch plan van Ethias goedgekeurd.

Aansluitend op deze beslissing werd de activiteit Leven voor particulieren geherpositioneerd, wat in het bijzonder inhield dat iedere nieuwe onderschrijving van een product van het BOOST-gamma definitief werd afgesloten.

Naast de rentecontracten (RENT), bieden wij u als verzekeringsagent voortaan een nieuw productgamma van de tak 21 aan, namelijk CertiFlex.

Voor bijkomende vragen over onze nieuwe producten, klik hier of bel naar 011 28 28 00.


Wat ?

BOOST Ethico is een verzekeringsrekening van Tak 23.

Fonds

Met de duurzame belegging BOOST Ethico belegt u in het gemengde fonds Mundo.

Kosten van deze duurzame belegging
Instapkosten€ 0 (buiten de wettelijke taks van 2 % op de gestorte premies)
Beheerskosten0,003% per kalenderdag, berekend en afgetrokken van de inventariswaarde van de delen van het beleggingsfonds
Arbitragekosten€ 0
Uitstapkosten

€ 0

Fiscaliteit

BOOST Ethico is vrij van roerende voorheffing.

Informatie

Twee- tot viermaal per jaar krijgt u persoonlijk informatie over de stand van uw duurzame belegging. 

Tot slot kunt u ons altijd opbellen of hier de samenstelling van de fondsen volgen.

Documenten

U moet over Acrobat Reader beschikken om bestanden in pdf formaat te kunnen lezen.
Als u Acrobat Reader niet hebt, kunt u deze hier gratis downloaden.