Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
Stel uw vraag aan Mathias
CertiFlexRENTRekeningenBOOST
  Product  
    Simulatie    
  Detail  
  Nuttige tips  

CertiFlex

Ethias NV : uw verzekeringsagent

Met het CertiFlex-gamma, dat door Ethias wordt verdeeld, kunt u uw spaargeld in alle veiligheid en op uw eigen ritme opbouwen. Deze 3 formules van de Tak 21 garanderen u een volledige bescherming van uw gespaard kapitaal en worden overwogen in het kader van een belegging op middellange of lange termijn. Bovendien kunt u ook, naargelang de formule, een fiscaal voordeel genieten.
Uw voordelen

3 formules naar keuze : CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen of CertiFlex Fiscaal

U geniet gedurende 8 jaar een gewaarborgde intrestvoet van 1,25% 

U loopt geen enkel risico voor het gespaarde kapitaal

U weet vooraf hoeveel uw spaargeld minimaal zal opbrengen

U voert uw stortingen vrij uit

U kunt een belastingvermindering van 30 % genieten (Certiflex Pensioen of Fiscaal)

 Meer weten over CertiFlex ...


Zie ook ...

Informatiefolder (PDF)

CertiFlex Pensioen

CertiFlex Fiscaal

CertiFlex-8


Segmentatiecriteria Levensverzekering

Ethias nv rue des Croisiers, 24 4000 Luik. Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A en handelend als agent van Integrale.

CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal zijn commerciële benamingen waaronder Ethias nv als verzekeringsagent contracten met flexibele premies van tak 21 aanbiedt. De verzekeraar is Integrale gvk Place St Jacques 11/101 4000 LUIK. Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 1530