Annulatieverzekering

Waarom Ethias kiezen?

 • Het volledige jaar verzekerd voor al uw reizen en trips
 • Geen vrijstelling
 • Lager tarief indien u een Auto-, Woning- of Assistanceverzekering bij Ethias heeft.
Wat te doen in geval van annulering? 

 • U moet binnen de 8 dagen aan Ethias schriftelijke aangifte doen van het voorval dat aanleiding gaf tot de annulering.
 • Deze aangifte moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken (medisch attest, overlijdensakte, oproepingsbericht, …)
 • Alle documenten dient u te bezorgen aan:

  Ethias
  Dienst 2275
  Prins Bisschopssingel 73
  3500 Hasselt