Bagageverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

 • Dekking van uw gewone bagage, zonder voorafgaande identificatie
 • Dekking van kostbare voorwerpen indien voorafgaande identificatie
 • Uitbreiding mogelijk voor goederen aangekocht tijdens de vakantie
Wat te doen in geval van schade? 

 • U moet binnen de 8 dagen aan Ethias schriftelijk aangifte doen van het schadegeval
 • Bij diefstal moet de aangifte bovendien vergezeld zijn van een proces-verbaal, opgemaakt door de plaatselijke politie
 • Alle documenten dient u te bezorgen aan:

  Ethias
  Dienst Schade Brand & Alle Risico’s
  Prins Bisschopssingel 73
  3500 Hasselt