De eerste stappen in het leven zijn vaak beslissend

Laten we samen actoren van verandering durven zijn!

€ 275.000 voor de 14 winnende OCMW’s in de tweede editie van de Ethias Youth Solidarity Awards!

De onafhankelijke professionele jury van de Ethias Youth Solidarity Awards 2023 bekroonde 14 projecten van OCMW's in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het doel van al deze projecten is de strijd tegen armoede bij kinderen en jongeren onder de 30. De laureaten wisten zich te onderscheiden door de duurzame impact die ze op de doelgroep zullen hebben, door het concrete antwoord dat ze geven op hun specifieke behoeften en hun levenssituatie en door hun innovatieve karakter. Elk winnend initiatief ontvangt € 10.000, € 25.000 of € 40.000 aan financiële steun voor een totaalbedrag van € 275.000.

38 Vlaamse OCMW's, 34 Waalse OCMW's en 3 Brusselse OCMW's hadden samen 75 dossiers ingediend met initiatieven die zich richten op het verbeteren van de toegang tot het onderwijs of de arbeidsmarkt, het versterken van de mentale gezondheid, het opbouwen van zelfvertrouwen of het bevorderen van veerkracht. Ethias wil de OCMW's van harte bedanken voor hun essentiële werk met jongeren in kwetsbare situaties en feliciteert in het bijzonder de 14 winnende OCMW's!

De projecten van de 7 OCMW's die elk € 10.000 winnen

« Ma mobilité, ma liberté en toute sécurité »- OCMW van LE ROEULX - helpt jongeren de weg van de zachte mobiliteit in te slaan door middel van opleiding en preventie, maar ook door fietsen en/of steps beschikbaar te stellen voor min-30-jarigen. Het project nodigt hen ook uit om later zelf begeleider te worden. Dejury was onder de indruk van de vele multidisciplinaire partnerships die zijn aangegaan en van de boost die het vertrouwen van jongeren in hun eigen vaardigheden heeft gekregen.

« Ensemble pour un avenir plus durable et solidaire »- OCMW van MANHAY- brengt mensen die worden begeleid door het OCMW en jonge vluchtelingen van het Rode-Kruiscentrum samen door fruit en groenten te planten, te telen en te oogsten op een speciaal daarvoor bestemd terrein. De jury waardeerde de kansen die deelnemers krijgen om hun isolement te doorbreken, sociale banden te smeden en hun horizon te verbreden.

« Verbinding maken en vertrouwen creëren door collectieve antwoorden aan te reiken voor de individuele vragen van 18-25-jarigen »- OCWM van PEPINSTER- wil via groepsworkshops een antwoord geven op de vragen en behoeften van jongvolwassenen zonder werk of opleiding om hen zo beter voor te bereiden op een zelfstandig leven. De jury apprecieerde de ondersteuning die het team biedt en wees ook op de betrokkenheid van de jongeren tijdens het hele proces, waardoor ze opnieuw zelfvertrouwen kunnen krijgen.

« (Un) pas Com' les autres »- OCMW van PHILIPPEVILLE- helpt jongeren op een ludieke manier integreren in het socio-professionele leven door een sociaal communicatieagentschap op te richten dat bemand wordt door jonge begunstigden van het OCMW. De jurywas erg onder de indruk van de originaliteit in dit zeer praktische initiatief. De deelnemers worden op energieke wijze betrokken en doen nieuwe vaardigheden op (IT, communicatie ...) die van pas zullen komen in hun toekomstige carrière.

« Remicourt en actions » - OCMW van REMICOURT- organiseert voor kwetsbare jongeren uit de gemeente cursussen tuinieren, koken én informatica. Zo kunnen ze nieuwe vaardigheden verwerven die nuttig zijn voor hun welzijn en hun toekomstig parcours. De jury was positief over het feit dat het project concreet inspeelt op de behoeften van de begunstigden en hen in staat stelt de kennis te verwerven die ze nodig hebben voor hun toekomstige leven als volwassene.

« Cultivons la jeunesse »- OCMW van SOMBREFFE- biedt jongeren uit kansengroepen gratis culturele en ontspanningsactiviteiten aan. De jury waardeerde het feit dat de jongeren vanaf het begin bij het project betrokken waren en dat het project ook gericht was op hun gezin, wat zorgt voor een positieve invloed op de lange termijn.

Met « JobMOBIL pour avancer ! »- OCMW van VIROINVAL- kunnen jongvolwassenen tijdelijk een klein voertuig lenen om naar hun opleidings- of werkplek te rijden tot ze hun eigen wagen kunnen financieren. De jury was positief over het feit dat dit initiatief, op zijn eigen schaal, ongelijkheden bestrijdt en het mogelijk maakt om een concrete impuls te geven aan het socio-economische project van de jongere in kwestie (opleiding/werk).

De projecten van de 5 OCMW's die elk € 25.000 winnen

« Planet Youth Blankenberge »- OCMW van BLANKENBERGE- wil de gezondheid en het welzijn van jongeren in de gemeente verbeteren en hun gebruik van alcohol en drugs beperken. Het project zet daarbij in op vrijetijdsparticipatie en samenwerking tussen ouders, leerkrachten, jeugdbewegingen, sport- en vrijetijdsorganisaties. De jury wees op de innovatieve aanpak van een groeiend probleem en op de verschillende structurerende partnerships.

« Univers Ecaussines »- OCMW van ECAUSSINES- verbreedt de horizon aan mogelijkheden voor kinderen van OCMW-cliënten door culturele activiteiten of kampen voor hen te organiseren. Het project werkt ook aan het versterken van de band tussen ouders en tieners via specifieke, gezamenlijke activiteiten. De jury benadrukte dat het initiatief strijdt tegen ongelijkheden die zich van generatie op generatie herhalen en dat het inspeelt op verschillende aspecten zoals de vaardigheden van jongeren, de rol van de ouder, het opsporen van eventuele moeilijkheden, enz.

« AnZet’ ! »- OCMW en Sociaal Huis IZEGEM- gelooft in de veerkracht en talenten van jongeren en geeft hen kansen om te groeien op eigen tempo en met hun mogelijkheden. De juryjury merkte op dat het project zeer participatief is opgezet en een positief langetermijneffect op jongeren wil hebben.

« Une marraine, un parrain, un soutien ! »- OCMW van MALMEDY- omvat een formule van peter-/ meterschap voor jongeren uit kwetsbare gezinnen. De peter/meter verbindt zich ertoe om het metekind/petekind geregeld op te vangen en zich te engageren voor de langere termijn. Zo kan een duurzame relatie worden opgebouwd en heeft het kind een extra referentiepunt in zijn of haar leven. De jury was onder de indruk van, enerzijds, het multidisciplinaire karakter in het project (dat psychologische ondersteuning combineert met sociale actie), en anderzijds, de noodzakelijke ondersteuning aan de vrijwilligers die in dit initiatief meestappen.

« Jongeren in hun kracht en actief als burger én rolmodel vanuit hun talenten »- OCMW en gemeente WAASMUNSTER- nodigt jongeren uit om "mede-eigenaar" te worden van het jongerenhuis en zo rolmodel te worden voor andere jongeren in de buurt. Op die manier investeren ze in een positief leef- en leerklimaat voor alle (kwetsbare) jongeren in de buurt en omgeving. De jurywees erop dat de jongeren een essentiële drijvende kracht achter het project zijn en ze zich ten volle engageren vanuit hun rol.

De projecten van de 2 OCMW's die elk € 40.000 winnen

« JACEM – Jeunes accompagnés vers l’Empowerment »- OCMW SCHAERBEEK- heeft een nieuwe begeleidingsmethodologie opgezet op basis van individuele en collectieve ontmoetingsmomenten om jongeren de sleutels te geven hun zelfvertrouwen te versterken, hun isolement te doorbreken en zich sociaal en professioneel te integreren. De jury waardeerde vooral het innovatieve karakter van dit project, de holistische aanpak en het feit dat het zich specifiek richt tot jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (de zogenaamde “NEET”-groep).

« Doe ne keer zot en word animator in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout »- Lokale besturen van DENDERMONDE, LEBBEKE de BUGGENHOUT- wil jonge vluchtelingen en/of jongeren uit kansarme gezinnen de mogelijkheid geven om een traject te doorlopen waarbij ze als animator meewerken aan speelpleinwerking of sport-, jeugd- en taalkampen. De jury vond dit initiatief bijzonder interessant omdat het jongeren een gevoel van verantwoordelijkheid geeft, hen in staat stelt nieuwe vaardigheden én ervaring op te doen en tevens hun zelfvertrouwen vergroot.

De behoeften van jongeren verschillen van die van volwassenen, waardoor hun ondersteuning ook vaak een specifieke aanpak vereist. De OCMW's zijn de hoofdrolspelers op het terrein in deze dagelijkse strijd. Het is dan ook vanzelfsprekend om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun projecten en het aantal ingediende projecten bewijst dat ze die steun inderdaad nodig hebben. Ik wens hen veel succes met de verdere ontwikkeling van hun projecten.

Philipe Lallemand
Philippe Lallemand
CEO Ethias

Wat ik bijzonder interessant vind aan deze projecten, is dat ze jongeren daadwerkelijk een duwtje in de rug kunnen geven. Ze laten ook zien dat OCMW’s in staat zijn tot creativiteit en sociale innovatie. En met initiatieven zoals de Ethias Youth Solidarity Awards kunnen ze ook een beroep doen op de steun van externe partners om hun jeugdhulpprojecten concreet uit te voeren.

Georgy Manalis
Georgy Manalis
Juryvoorzitter van de Ethias Youth Solidarity Awards 2023