FR

OCMW Les Bons Villers

Project: Een dak voor u

Bed, bad en brood: de basisvoorwaarden voor elk menswaardig bestaan. Het OCMW van Bons Villers gaat actief met die eerste B aan de slag in haar gemeente om jongeren met weinig spaarcenten richting toekomst te sturen. Het project ‘een dak voor u’ koppelt een huurcontract aan een steunprogramma en een structurele zoektocht naar een duurzame huisvesting.
Dat dak houdt ook de renovatie en/of aanpassing van een woning in om 2 plaatsen in een gedeelde flat te creëren voor (bijna) dakloze jongeren van minder dan 26 jaar.

map

‘’

We kijken er echt naar uit om de eerste jongeren te verwelkomen in de gedeelde accommodatie die we hen via dit project kunnen bieden. De steun die zij zullen krijgen, zal voor hen een waardevolle opstap zijn om verder te komen in het leven.

OCMW les Bons Villers

Met dit project speelt het OCMW in op de acute woonnood bij kwetsbare jongeren. Het biedt hen bovendien begeleiding aan waardoor hun draagkracht groter wordt en hun integratie in de samenleving bevorderd wordt.

Piet van Shuylenbergh

Jurylid - VVSG ‘’