FR

OCMW Hoegaarden

Huiswerkbegeleiding voor kwetsbare jongeren:

Onderwijs is voor jongeren de sleutel naar een betere toekomst, maar een kwetsbare thuissituatie kan dat soms bemoeilijken.

Door samen met de vzw Auxila huiswerkbegeleiding op poten te zetten, wil het OCMW van Hoegaarden de kloof tussen thuis en school overbruggen. En hoe groter de kloof wordt, hoe verder het OCMW gaat. Om het aanbod uit te breiden, stapt de Huiswerkbrug als nieuwe partner mee in het project.

Wat doen we, samen met onze partners, nu concreet?
  • We evalueren de gezinssituatie
  • We bekijken het totale plaatje om huiswerk optimaal te begeleiden
  • We ondersteunen onze professionele begeleiders

Huiswerk heeft niet alleen invloed op het leven van de student, maar op dat van het hele gezin. Daarom willen we er zijn voor iedereen. Op die manier geven we kansarme kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen.

map

‘’

Risico’s op sociale kwetsbaarheid vind je overal. Het goede idee van het OCMW van Hoegaarden is om naar de school te gaan om zo de risico’s beter op te sporen en zo goed mogelijk te reageren. Het onderwijs blijft de beste plek om kinderen betere kansen voor de toekomst te bieden. Voor sommige kinderen is er echter een kloof tussen de situatie thuis en op school en is het moeilijk om aansluiting te vinden in het onderwijs. Dankzij dit huiswerkbegeleidingsproject helpt het OCMW van Hoegaarden niet alleen het kind, maar ook het hele gezin dat wordt ondersteund. Hier heeft het OCMW “buiten de muren” sociale creativiteit opgezet die me meteen aansprak.

OCMW Hoegaarden en Huiswerkbrug

Risico’s op sociale kwetsbaarheid vind je overal. Het goede idee van het OCMW van Hoegaarden is om naar de school te gaan om zo de risico’s beter op te sporen en zo goed mogelijk te reageren. Het onderwijs blijft de beste plek om kinderen betere kansen voor de toekomst te bieden. Voor sommige kinderen is er echter een kloof tussen de situatie thuis en op school en is het moeilijk om aansluiting te vinden in het onderwijs. Dankzij dit huiswerkbegeleidingsproject helpt het OCMW van Hoegaarden niet alleen het kind, maar ook het hele gezin dat wordt ondersteund. Hier heeft het OCMW “buiten de muren” sociale creativiteit opgezet die me meteen aansprak

Georgy Manalis, Jurylid, Brulocalis ‘’