Hoeveel kost een Bike & More fietsverzekering?

Waarom kiezen voor ‘Ethias Bike & More’ voor uw fiets?

  • Een fietsverzekering op maat in functie van uw behoeften
  • Een volledig en uniek aanbod op de markt


  • PROMO-20%* op alle waarborgen!

Voornaamste dekkingen
Ethias "Bike & More" fiets verzekering

 

 Als u een autonome elektrische fiets bezit, die sneller dan 25km/u kan rijden, klik hier.

Onze fietsverzekering biedt u een oplossing op maat en uniek op de markt. Om uzelf en uw fiets te verzekeren naar uw behoeften, beschikt u over 4 waarborgen naar keuze.

Goed om te weten: 

- Ethias dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid en de Rechtsbijstand van de fietsers gratis via haar Familiale verzekering.


- De waarborgen treden in werking na een wachttermijn van 7 dagen vanaf de aanvangsdatum van het contract, tenzij het contract is gestart binnen de 2 dagen na aankoop van de nieuwe fiets.

 

 

De onmisbare verzekering fiets en elektrische fiets, optie ‘Bestuurder en Passagiers‘ verzekert …


Wie?
Alle personen van het gezin, indien ze de verzekerde fiets gebruiken (bestuurders en passagiers).
Wat?

Indien de fietser gewond is:

- De geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten;

- De esthetische schade;

- De economische en morele schade die voortvloeit uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid;

- De hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

 

Indien de fietser overleden is:

- De terugbetaling van de begrafeniskosten;

- De economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

 

De helm van de fietser, als die beschadigd is na een ongeval.

Waar?
Overal ter wereld.
Hoeveel?
- Tot € 25.000 per ongeluk en per slachtoffer, zonder vrijstelling.
- Tot € 130 per helm, zonder vrijstelling. 
Voorwaarden:
De fiets moet maximum 5 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de aankoopfactuur in nieuwe staat doet dienst als referentie).

 

De fietsverzekering optie Diefstalverzekering dekt …


Wat?

- Diefstal (volledig of gedeeltelijk) van uw fiets of de poging daartoe, op voorwaarde dat het kader van uw fiets is vastgemaakt aan een vast punt met een ART-goedgekeurd slot (2 minimum sterren), ketting of buigbaar; Welke sloten zijn ART-goedgekeurd?

- Diefstal met agressie t.o.v. de fietser;

- Diefstal met inbraak als uw fiets zich in een afgesloten lokaal/voertuig bevindt;

- Diefstal als uw fiets vastgemaakt is aan een voertuig (bv. op een fietsdrager) of in een aanhangwagen met een ART-goedgekeurd slot (2 sterren);

- De aan de fiets vastgemaakte accessoires op voorwaarde dat ze gemeld worden op de aankoopfactuur van de fiets in nieuwe staat of op een aparte factuur EN dat hun waarde is opgenomen in de verzekerde waarde van de fiets.

Goed om te weten: bewaar de aankoopfactuur van uw fiets en uw accessoires. Ethias zal erom vragen in geval van diefstal of schade.

 

Waar?
Overal ter wereld.
Vrijstelling?
- Zonder vrijstelling.
Waardevermindering:
- 0 % tijdens het 1ste jaar;
- Vanaf de 13de maand: 1 % per maand van de verzekerde waarde (met een maximale ontwaarding van 75 %). Zie concreet voorbeeld
Voorwaarden
diefstalverzekering:
De fiets moet maximum 1 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de datum van de aankoopfactuur in nieuwe staat doet dienst als referentie).

Voornaamste uitsluitingen:

- Diefstal van de afneembare accessoires van de fiets (onder andere: zak, tas, mand, navigatietoestellen, laptops, camera’s, fietspomp en drinkbus);
- Voor elektrische fietsen : diefstal van de batterij alleen;
- Diefstal van een/de wiel(en);
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal indien deze werd gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of zijn/haar partner, familieleden of kennissen aan wie de fiets en/of de sleutels zijn toevertrouwd.

 

De fietsverzekering optie Materiële schade,

brand inbegrepen, dekt …


Wat?

- Stoffelijke schade aan de fiets ten gevolge van een ongeval, een val, vandalisme, natuurkrachten en aanraking met dieren

- Brandschade veroorzaakt door de batterij van de elektrische fiets

- De volledige terugbetaling als uw fiets niet hersteld kan worden of als de herstellingskosten groter zijn dan de waarde van de fiets op het moment van het schadegeval (= ‘totaal verlies’).

Goed om te weten: bewaar de aankoopfactuur van uw nieuwe fiets en uw accessoires. Ethias zal erom vragen in geval van diefstal of schade.
Door wie?
Alle personen van het gezin, indien ze de verzekerde fiets gebruiken (bestuurders en passagiers).
Waar?
Overal ter wereld.
Vrijstelling?
- Zonder vrijstelling in geval van ‘totaal verlies’ / vrijstelling van € 50 in geval van herstelling.
Voorwaarden:
De fiets moet maximum 1 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de aankoopfactuur in nieuwe staat dienstdoet als referentie).

Ontwaarding (in geval van ‘totaal verlies’):

Vanaf de 13de maand: 1 % per maand van de verzekerde waarde (met een maximale ontwaarding van 75 %). Zie concreet voorbeeld

Voornaamste uitsluitingen:

- Slijtage of schade veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud;
- Esthetische schade zoals strepen, schrammen, schilferen, ...

 

De fietsverzekering, optie Pechverhelping in België,

geeft u bijstand …


Wanneer?

In geval van ongeval, mechanische of elektrische pech, lekke band, diefstal of poging daartoe, verlies van de sleutels van het slot. Indien nodig, brengen we u terug thuis.

Goed om te weten: de pechverhelper komt alleen maar tussen op een bereikbare straat/weg.
Wie?
Alle personen van het gezin, indien ze de verzekerde fiets gebruiken (bestuurders en passagiers).
Waar?
 In België en tot 50 km voorbij de landsgrenzen.
Voorwaarden:
De fiets moet maximum 5 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de aankoopfactuur in nieuwe staat doet dienst als referentie).

Voornaamste uitsluitingen:

- Platte batterij
- Geen tussenkomst indien < 1 km van de woonplaats.

 

 

Voornaamste algemene uitsluitingen:

- Dronkenschap of strafbaar alcoholgehalte;
- Deelname aan wedstrijden of snelheidsraces;
- Het verhuren of het tegen vergoeding uitlenen van de fiets.

 

Wettelijke informatie

 

Ethias Bike & More is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van Ethias Bike & More, een omnium- en ongevallenverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaardenen en de infofiche. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be of in onze kantoren.

 

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 


* Aanbod geldig van 18/05/2021 tot en met 30/06/2021. De verzekeringnemer geniet een korting van 20% ongeacht de waarborg die wordt onderschreven. De korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig.
 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.