Ethias Hospi Quality en Ethias Hospi Quality+

Twee formules met complete dekkingen

Wat moet u doen om een ziekenhuisopname of ernstige ziekte aan te geven? 

 • Indien u uw AssurCard gebruikt :

  • Doe de aangifte ofwel via de Assurcardautomaat van het ziekenhuis, ofwel, nog gemakkelijker, via deze link

  • U hoeft zelf niets voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat, de facturen worden automatisch naar Ethias gestuurd (indien voor uw opname het derdebetalersysteem wordt toegekend).

 • Indien u uw Assurcard niet gebruikt:

  • U dient zo snel mogelijk hiervan aangifte te doen aan de hand van een vergoedingsaanvraag en medisch attest.
  • Wat de bewijsstukken betreft:

   > De ziekenhuisfactuur: u moet ons steeds de originele factuur bezorgen, een kopie is niet voldoende.

   > De andere documenten (terugbetalingattesten van het ziekenfonds, ontvangstbewijzen van de apotheker, …): u kunt ons deze gemakkelijk en vlug bezorgen via de Klantenzone gezondheidszorg.
  • Ons adres:

   ETHIAS
   BP/PB 10037
   1070 BRUXELLES/BRUSSEL


Wat moet u doen om uw dossiers gezondheidszorg op te volgen?


Log in op Klantenzone gezondheidszorg

U vindt hier een follow-up van uw aanvragen, kennisgevingen (indien wij bijkomende documenten of informatie verwachten), een overzicht van al onze financiële tussenkomsten ...
 

Hier kunt u ons ook de medische documenten, onkostennota's en andere bewijsstukken m.b.t. uw schadegeval toesturen.