Ben jij getroffen door dit noodweer.

Ben jij getroffen door dit noodweer?
De snelste en meest eenvoudige manier om je schade aan te geven is via je Klantenzone.

FAQ « Overstromingen »
Consulteer hier onze veelgestelde vragen.

Praktische informatie over de mobiele crisiscentra van Ethias

De gevolgen van het noodweer van afgelopen week zijn ongezien. Nu het water stilaan wegtrekt is het tijd om de omvang van de schade te evalueren. Ethias mobiliseert zich om de slachtoffers bij te staan en te adviseren door naar de ergst getroffen gebieden te trekken. We leggen hiervoor 4 bussen in die onze experten tot bij jou brengt

Een voorschot van 1.500 euro zal rechtstreeks worden overgemaakt aan onze particuliere verzekerden die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen.

Lees ook ons persbericht

Contacteer Ethias

Route en planning

Vanaf maandag 19 juli tot vrijdag 30 juli, rijden de bussen elke werkdag en ook op 21 juli, tussen 9:30u en 16:30u. Er werd op voorhand een route vastgelegd om zoveel mogelijk slachtoffers te bereiken.

Praktische info:

Blijf deze pagina ook steeds in het oog houden want de exacte locatie van de bussen kunnen wijzigen in functie van de situatie ter plaatse. 
  Bus 1 Bus 2 Bus 3 
Vrijdag 30/07 Namur

Permanence au 4ème étage du bureau régional
Pepinster

Aux abords du Hall Jean Simon,
rue Jean SIMON van 9h30 tot 12h00
Profondeville

Place de la maison de la culture van 9h30 tot 12h30

Hoe kan je er voor zorgen dat je schadeaangifte vlot gebeurt:

  • Maak een gedetailleerd lijst van het beschadigde materiaal.
  • Neem zoveel mogelijk duidelijke foto’s.
  • Hou de beschadigde goederen in de mate van het mogelijke bij. Beschadigde en niet-herstelbare voorwerpen mogen weggegooid worden na het nemen van foto's. Deze foto's dien je dan ter beschikking te houden van de aangewezen expert.


Voor onze verzekerden die EIGENAAR zijn:

  • Voor schade aan het gebouw: Vraag een bestek aan een aannemer of stuur ons een gedetailleerde lijst met de kosten voor het materiaal en het aantal uren dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Voor schade aan de inboedel: Geef een gedetailleerde lijst van de beschadigde inboedel en de kosten.


Voor onze verzekerden die HUREN:

  • Stel een gedetailleerde en becijferde lijst op van de beschadigde inboedel of gehuurde inrichting.
  • Bij schade aan het gebouw, verwittig de eigenaar zodat die zijn eigen verzekeraar kan inlichten.


Consulteer zeker onze veelgestelde vragen.

Contacteer Ethias

Door de hevige regen en overstromingen melden veel klanten momenteel schade.

  • Heb je een schadegeval en kan je niet tot aan de bus komen? Meld je schade dan online of via je klantenzone.
  • Heb je direct hulp nodig? Bel ons op het nummer 011 28 24 00.  We zijn bereikbaar 7d/7d tussen 8 en 17u, ook op zondag.

Belangrijk: We informeren onze klanten momenteel ook via SMS.

We verzekeren u dat dit geen phishing is. Het is de snelste manier waarop we u kunnen bereiken in deze omstandigheden.U ontvangt officiële Ethias SMS berichten via de nummers: 8848 en 8050.