Beste klant,

Indien u getroffen bent door dit noodweer, staan wij klaar voor u en nodigen wij u uit om uw schadegeval allereerst aan te geven via Ethias Connect/Extranet. Op deze manier bent u verzekerd van een snelle opening en opvolging van uw dossier en kan u de evolutie ervan online volgen. Er is eveneens een e-mailadres beschikbaar voor de aangiftes: brandschade@ethias.be.

Daarnaast is uw lokale inspecteur ook beschikbaar om u te helpen en klaar om u te ontmoeten. Aarzel niet om hem te contacteren volgens de gebruikelijke modaliteiten.

Hier vindt u enkele praktische adviezen, op basis van de huidige situatie:

Als eigenaar, kan u:
- Ofwel een bestek aan een aannemer vragen
- Ofwel een gedetailleerde en becijferde lijst van de schade aan de verzekerde goederen opstellen indien u van plan bent om dit zelf te herstellen

Als huurder, kan u:
- Een gedetailleerde en becijferde lijst van de beschadigde inboedel of van de gehuurde inrichting opstellen
- Als het gebouw schade vertoont, de eigenaar verwittigen zodat die zijn eigen verzekeraar kan inlichten.

In alle gevallen, kan u best:
- Duidelijke foto’s van de schade nemen
- De nodige maatregelen treffen om verdere schade te voorkomen en het gebouw voorlopig veilig te stellen (bijvoorbeeld planken plaatsen voor de deuren van de gebouwen, luchtontvochtigers plaatsen, enz.), en dit in overeenstemming met de door de overheid geformuleerde veiligheidsmaatregelen
- De beschadigde goederen bijhouden (in de mate van het mogelijke) en ze tot onze beschikking houden

De overheden raden aan om gas, water en elektriciteit af te sluiten, de meubels/goederen op hoogte te plaatsen en foto’s te nemen van de ondergelopen ruimtes.


Goed om te weten: De waarborgen voorzien in de contracten “Arbeidsongevallen”, “Burgerlijke aansprakelijkheid” en “Motorrijtuigenverzekeringen” blijven verworven tijdens solidariteitsacties die u uitvoert ten voordele van de slachtoffers (van uw of een andere gemeente).

Ethias richt mobiele crisiscentra op voor haar particuliere en professionele klanten

Nu het water stilaan wegtrekt is het tijd om de omvang van de schade te evalueren. Ethias mobiliseert zich om de slachtoffers bij te staan en te adviseren door naar de ergst getroffen gebieden te trekken. We leggen hiervoor 4 bussen in die onze experten zo dicht mogelijk tot bij de slachtoffers brengen.

Contacteer Ethias

Route en planning

Vanaf maandag 19 juli tot vrijdag 30 juli, rijden de bussen elke werkdag en ook op 21 juli, tussen 9:30u en 16:30u. Er werd op voorhand een route vastgelegd om zoveel mogelijk slachtoffers te bereiken.

Praktische info:

Blijf deze pagina ook steeds in het oog houden want de exacte locatie van de bussen kunnen wijzigen in functie van de situatie ter plaatse. 
  Bus 1 Bus 2 Bus 3 
Vrijdag 30/07 Namur

Permanence au 4ème étage du bureau régional
Pepinster

Aux abords du Hall Jean Simon,
rue Jean SIMON van 9h30 tot 12h00
Profondeville

Place de la maison de la culture van 9h30 tot 12h30
App4you

Ons platform voor burgerondersteuning App4You is ook een middel om bijstand te verlenen aan de bevolking door de uitwisseling van aanbiedingen en hulpaanvragen tussen de burgers te vergemakkelijken.

De schadegevallen auto kunnen aangegeven worden via Ethias Connect/Extranet of via het e-mailadres fleet@ethias.be.

Tenslotte, herinneren we u graag aan het belang van de veiligheid van de mensen en die van uw medewerkers. Als zij gewond zouden geraken tijdens hun interventies of hun werk, kunnen deze arbeidsongevallen aangeven worden via het gebruikelijke kanaal Ethias Connect/Extranet.

Veel moed voor alle betrokkenen en zorg goed voor uzelf.