Ben jij getroffen door dit noodweer.

Ben jij getroffen door dit noodweer?
De snelste en meest eenvoudige manier om je schade aan te geven is via je Klantenzone.

FAQ « Overstromingen »
Consulteer hier onze veelgestelde vragen.

Ethias Bike & More fietsverzekering

Dé verzekering op maat voor uw fiets, elektrische fiets en andere voortbewegingstoestellen

  • Voor alle fietstypes en voortbewegingstoestellen
  • Een uitgebreide dekking
  • Lager tarief indien u meerdere contracten afsluit

Fiets

mechanisch & elektrisch

Voortbewegingstoestellen

Waarvoor bent u verzekerd?

U kan zelf beslissen waarvoor u zich wenst te verzekeren. Zo stelt u uw eigen Ethias Bike & More verzekering samen voor uw fiets of voortbewegingstoestel. U hebt de keuze uit de volgende waarborgen:

Bestuurder en passagiers
Dekt de schade ten gevolge van het gebruik van de fiets of voortbewegingstoestel. Vergoeding bij lichamelijke letsels van de bestuurder en ook de passagiers indien ze deel uitmaken van het gezin van de verzekeringsnemer. Ook de schade aan de helm is gedekt.
Diefstal*
Verzekert de diefstal (volledig of gedeeltelijk) of de poging daartoe van uw fiets of voortbewegingstoestel. Er is echter geen tussenkomst wanneer de fiets is gestald op een publiek toegankelijke plaats en het frame niet werd vastgemaakt met een ART-goedgekeurd slot (2 sterren, type U, ketting of plooibaar) aan een vast bevestigingspunt.
Materiële schade
Verzekert de stoffelijke schade aan de fiets of voortbewegingstoestel ten gevolge van een ongeval, een val, vandalisme, natuurkrachten en aanraking met dieren. We verzekeren niet de schade van louter esthetische aard, zoals krassen, schrammen, verkleuring, barsten,
Pechverhelping in België
In geval van ongeluk, mechanische of elektrische pech, lekke band, diefstal of poging daartoe, verlies van de sleutels van het slot. Indien nodig, brengen we u terug thuis. Geldig in België en tot 50 km buiten de landsgrenzen. Er is geen tussenkomst als de verzekerde zich op minder dan één kilometer van zijn woonplaats bevindt.

Goed om te weten

Ethias verzekert uw Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand als fietser of gebruiker van voortbewegingstoestellen via de Familiale verzekering.


Ethias Bike & More, een omnium- en ongevallenverzekering, is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Iedere beslissing tot het afsluiten van Ethias Bike & More, een omnium- en ongevallenverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaardenen en de infofiche. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be of in onze kantoren.

In geval van klacht, kunt u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.

Raadpleeg de algemene voorwaarden en infofiche voor meer details over de waarborgen van Ethias Bike & More en niet-gedekte risico’s.

Vragen?

Bel ons
  • 011 28 28 00
Afspraak in een Ethias-kantoor

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB.