FR

OCMW Sombreffe

Project: Springplank naar werkgelegenheid

Een rijbewijs: je kan tegenwoordig bijna niet meer zonder om aan een job te raken. Maar de examens worden hoe langer hoe moeilijker en jongeren haken af. Vooral voor jongeren in armoede, en vooral bij het theorie-examen gaapt er voor hen een gigantische kloof.

Om die te overbruggen, installeert het OCMW van Sombreffe de “Springplank naar werk”. Samen met een maatschappelijk medewerker en een erkende rijschool biedt het OCMW een aangepaste rijbewijsopleiding aan voor jongeren (18-30) in de gemeente.

map

‘’

Dankzij Ethias zijn onze jongeren op weg naar succes. Dank u Ethias voor deze springplank.

Directeur Général du CPAS

Op het platteland is mobiliteit een conditio sine qua non voor actieve deelname aan de samenleving. De oprichting van een “rijbewijs-atelier” voor de jongeren van Sombreffe zal een onmiskenbare steun zijn voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Quentin Detienne

Jurylid - Uliège ‘’