FR

W13/ CAW Zuid West Vlaanderen

W13 is de welzijnsvereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen

Project: Het jongerenteam Kortrijk en de OverKop-huizen: plaatsgericht werken voor, door en met jongeren in Kortrijk en Menen om armoede te bestrijden

De OverKop-huizen in Kortrijk en Menen vangen jongeren op die in kwetsbare situaties zitten en kampen met een complexe (armoede)problematiek.

Vanaf 2022 starten we vanuit die OverKop-huizen negen antennepunten op in de regio. Het is de bedoeling om, met de expertise van het jongerenteam Kortrijk, via de antennepunten:

  • armoede vroegtijdig te detecteren
  • armoede aan te pakken door een actieve begeleiding van jongeren en bij uitbreiding gezinnen
  • rechten te verkennen of/toe te kennen aande jongeren
  • een warm doorverwijskanaal te voorzien naar (gespecialiseerde) hulp
  • samen met de OverKop-medewerkers outreachend en vindplaatsgericht te werken
map

‘’

We zijn bijzonder trots dat W13 een van de winnaars van de Ethias Youth Solidarity Awards is en € 50.000 krijgt. Extra leuk is dat de jury met experten de meeste aandacht had voor ons project OverKop Zuid-West-Vlaanderen, een samenwerking tussen heel wat partners.

Met een OverKop-huis in Kortrijk én Menen en negen antennepunten creëren we voor de jongeren toegankelijke plekken die vanuit vrijetijdsactiviteiten inzetten op mentaal welzijn en het bestrijden van kwetsbaarheid en armoede. En dat is nodig. De bereikte jongeren zijn jongeren in een kwetsbare situatie, die geconfronteerd worden met een complexe (armoede)problematiek.

Philippe de Coene

Voorzitter W13

In Kortrijk is er een gespecialiseerd jongerenteam aan de slag. We zetten de expertise van dat jongerenteam outreachend in de werking van het OverKop-huis Kortrijk in. We versterken ook de basiswerking van het OverKop-huis Menen vanuit dezelfde principes: we voorzien één aanspreekpunt voor onze jongeren en brengen de hulp vanuit een generalistische insteek en op maat van onze jongeren binnen.

Françoise Pissart

Jurylid, Koning Boudewijnstichting ‘’