FR

OCMW van MALMEDY

Project: Une marraine, un parrain, un soutien !

‘’

"Une marraine, un parrain... un soutien !” - OCMW van MALMEDY - omvat een formule van peter-/meterschap voor jongeren uit kwetsbare gezinnen. De peter/meter verbindt zich ertoe om het metekind/petekind geregeld op te vangen en zich te engageren voor de langere termijn. Zo kan een duurzame relatie worden opgebouwd en heeft het kind een extra referentiepunt in zijn of haar leven. De jury was onder de indruk van, enerzijds, het multidisciplinaire karakter van het project, dat psychologische ondersteuning combineert met sociale actie, en anderzijds, de noodzakelijke ondersteuning aan de vrijwilligers die in dit initiatief meestappen.