FR

OCWM van PEPINSTER

Project: Verbinding maken en vertrouwen creëren door collectieve antwoorden aan te reiken voor de individuele vragen van 18-25-jarigen

‘’

"Verbinding maken en vertrouwen creëren door collectieve antwoorden aan te reiken voor de individuele vragen van 18-25-jarigen” - OCWM van PEPINSTER - wil via groepsworkshops een antwoord geven op de vragen en behoeften van jongvolwassenen zonder werk of opleiding om hen zo beter voor te bereiden op een zelfstandig leven. De jury apprecieerde de ondersteuning die het team biedt en wees ook op de betrokkenheid van de jongeren tijdens het hele proces, waardoor ze opnieuw zelfvertrouwen kunnen krijgen.