FR

OCMW en gemeente WAASMUNSTER

Project: Jongeren in hun kracht en actief als burger en rolmodel vanuit hun talenten

‘’

“Jongeren in hun kracht en actief als burger en rolmodel vanuit hun talenten” - OCMW en gemeente WAASMUNSTER - nodigt jongeren uit om "mede-eigenaar" te worden van het jongerenhuis en zo rolmodel te worden voor andere jongeren in de buurt. Op die manier investeren ze in een positief leef- en leerklimaat voor alle (kwetsbare) jongeren in de buurt en omgeving. De jury wees erop dat de jongeren een essentiële drijvende kracht achter het project zijn en dat ze zich ten volle engageren vanuit hun rol. De jury was positief over het feit dat dit initiatief, op zijn eigen schaal, ongelijkheden bestrijdt en het mogelijk maakt om een concrete impuls te geven aan het socio-economische project van de jongere in kwestie (opleiding/werk).