De eerste stappen in het leven zijn vaak beslissend

Laten we samen actoren van verandering durven zijn!

De kwetsbaarheid van Belgische jongeren is een realiteit. Hun studies betalen, toegang krijgen tot cultuur, verwarming of zelfs eten. 27% van de jongeren onder de 30 jaar heeft al een beroep moeten doen op het OCMW van hun gemeente om hen bij te staan en te helpen.

De gevolgen van twee jaar pandemie, de oorlog in Oekraïne en ook de inflatie waarmee we nu worden geconfronteerd, versterken de sociale en financiële ongelijkheid. De kloof wordt alsmaar breder!

In overeenstemming met onze waarden willen wij op een concrete en gerichte manier ingrijpen. Aangezien de OCMW’s de hoofdrolspelers op het terrein zijn in deze dagelijkse strijd, lag het al snel voor de hand hen te helpen bij de uitvoering van hun projecten! Daarom bindt het Ethias Impact Fund, het door Ethias opgerichte bedrijfsfonds dat is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, de strijd aan tegen armoede bij de min 30-jarigen.

We nodigen de OCMW’s van België uit om voor deze tweede editie een project in te dienen waarmee ze veranderingen willen teweegbrengen voor jongeren in een kwetsbare situatie. De 14 geselecteerde projecten kunnen 10.000 tot 40.000 euro financiële steun ontvangen voor een totaalbedrag van 275.000 euro.

Philipe Lallemand
Philippe Lallemand
CEO Ethias

Bekijk hier de foto’s van de winnaars van 2022

Tijdens de eerste editie werden 18 OCMW’s geselecteerd om hun project uit te voeren. Zij zullen meer kunnen doen in de strijd tegen jongerenarmoede in België.