De complexe taak van lokale mandatarissen

De complexe taak van lokale mandatarissen

Ethias nam deel aan het colloquium dat de Unie van Waalse Steden en Gemeenten organiseerde na afloop van haar algemene vergadering (dinsdag 21 mei in de Beurs van Namen).

Het thema van de dag was "De taken van de burgemeester".

In zijn uiteenzetting ging Olivier Binet, accountmanager Ethias, in op de problematiek van de verantwoordelijkheid van burgemeesters en schepenen.

  1. Hij verwees naar de verschillende verzekeringsdekkingen van Ethias voor mandatarissen en hun administratie.
  2. Hij stelde ook de nieuwe uitbreidingen en updates van deze dekkingen voor. In deze updates wordt rekening gehouden met de sociale, sociaaleconomische en juridische ontwikkelingen en met de bekommernissen en verwachtingen van mandatarissen die de enquête "De blues van de verkozenen" (UVCW - 2023) naar voren heeft gebracht.
  3. De nadruk werd gelegd op de innovatieve waarborg voor zuiver immateriële schade. Dit is een optionele uitbreiding van de waarborg "Rechtsbijstand - burgerlijk verhaal" van de Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (ABA) die door de lokale overheid is afgesloten.

Uit de uiteenzettingen van Michèle Boverie[1], secretaris-generaal van de UVCW, en Sylvie Smoos[2], Adviseur-Expert, komt naar voren dat “de opdrachten van lokale mandatarissen zeer complex en steeds diverser zijn geworden. De burgemeester of de mandataris is het "Zwitsers zakmes" binnen zijn administratie.

De rondetafelgesprekken over burgerparticipatie, milieuvaardigheden en de balans van de ambtstermijn als burgemeester boden ook een leerzaam inzicht in de rol en manier waarop Ethias met lokale overheden kan samenwerken aan deze problematieken.

De overstromingen van mei zijn hiervan een perfect voorbeeld. Veel mandatarissen (met de hulp van hun administratie) waren op het terrein in de weer om de slachtoffers te helpen en te adviseren. Ze konden hierbij rekenen op de hulp en aanwezigheid van de Ethias-teams.

Door de dagelijkse problemen, verplichtingen en uitdagingen waarmee de mandatarissen van vandaag geconfronteerd worden, willen ze weten welke verzekeringen en diensten nodig zijn voor een goede werking van hun administratie ten dienste van de burgers. Ethias biedt concrete, duurzame en alomvattende oplossingen via dit andere "Zwitsers zakmes", de lokale inspecteur van Ethias.

In zijn slottoespraak benadrukte Minister Collignon de essentiële rol van de UVCW.

 

 

[1] « Bourgmestre aujourd'hui... et demain? »

[2] « Focus sur l’élargissement des compétences du Bourgmestre en matière d’ordre public : dérive ou évolution ? »