Ben jij getroffen door dit noodweer.

Ben jij getroffen door dit noodweer?
De snelste en meest eenvoudige manier om je schade aan te geven is via je Klantenzone.
Indien u ons telefonisch wenst te contacteren, hou er dan rekening mee dat door de vele aangiftes onze lijnen druk bezet zijn. Dit heeft lange wachttijden tot gevolg. Onze excuses voor dit ongemak.

Mobiele crisiscentra en FAQ « Overstromingen »
Vind hier alle info over de mobiele crisiscentra van Ethias.
Consulteer hier onze veelgestelde vragen.

App4you
APP4YOU: het online platform waarop je een dienst kan aanvragen of aanbieden.

Verzekering Rechtshulp van Ethias

Tot € 124 belastingvoordeel voor u in 2022!

Verzekering Rechtshulp van Ethias

De sterke punten van de Verzekering Rechtshulp van Ethias
Uitgebreide rechtsbijstand op verschillende vlakken in het privéleven.
Sommige tussenkomstplafonds zijn hoger dan wat de wet eist.
In de hele Europese Unie voor bepaalde geschillen, en soms zelfs wereldwijd.
new
Fiscaal interessant: u geniet elk jaar een belastingvoordeel!
Waarom een Verzekering Rechtshulp?

Een burenruzie die escaleert, een liefdesverhaal dat eindigt in een scheiding, een ondernemer die zijn verplichtingen niet nakomt, erfenisperikelen ... De oplossing? Schakel een advocaat in om uw rechten te verdedigen. Maar wie betaalt het ereloon en de procedurekosten?

Met de Verzekering Rechtshulp van Ethias beschermt u uzelf tegen dure onkosten bij geschillen in uw privéleven.

Extra voordeel: elk jaar een belastingvoordeel!

Om rechtsbijstand voor iedereen toegankelijker proberen te maken, draagt de staat inderdaad een deel van de kosten van deze verzekering, in de vorm van belastingvermindering. Het goede nieuws? Door in 2021 een contract te ondertekenen, kunt u in 2022 al profiteren van een belastingvoordeel van maximaal € 124.

En dus: hoeveel kost uw verzekering echt? We rekenen het uit!
Premie Verzekering Rechtshulp van Ethias (betaald in 2021)
€ 376
Fiscaal voordeel voor uw aangifte in 2022
- € 124*
---------
Kostprijs van uw verzekering na belastingvermindering
€ 252

Iedere beslissing om de verzekering Rechtshulp te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen in de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in onze kantoren.

Volledige bescherming!

Concreet dekt de Verzekering Rechtshulp van Ethias, binnen de contractueel vastgestelde grenzen, de kosten en vergoedingen, zoals die van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen. Ze komt ook tussen voor de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures voor rekening van de verzekerde en voor de kosten van uitvoering.

Wanneer schakelt u de Verzekering Rechtshulp van Ethias in?
Een paar voorbeelden:
Personen- en familierecht
 • Uw huwelijk strandt, en u en uw partner willen scheiden. De eerste echtscheiding (ook als u wettelijk samenwoont) en de bemiddelingsgesprekken over de kinderen zijn verzekerd.
 • De bal raakt een tuinbeeld in de eigen tuin. Dit beeld valt stuk. Helaas is dit niet verzekerd.
Geschillen inzake bouwwerken
 • Uw aannemer plaatst een nieuw dak op uw woning en beschadigt tijdens de werken de gevel van uw woning.
 • Als het werk wordt gedaan door een aannemer die niet is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, valt dit niet onder de dekking.
Administratief recht
 • De bouwdienst weigert een bouwvergunning af te leveren voor uw nieuwe veranda.
 • Conflicten na onteigening van grond in het buitenland worden niet gedekt.
Arbeidsrecht
 • U wordt op uw werk op staande voet aan de deur gezet, voor een reden die volgens u onterecht is.
 • Wij komen niet tussen in geschillen over de betaling van werkloosheidsuitkeringen.
Erf- en schenkingsrecht
 • De erfenis van uw suikertante wordt verdeeld en u bent uit het laatste testament geschrapt, voor een reden die volgens u onterecht is.
 • U wilt een advocaat inschakelen om het testament helpen op te stellen? Dit is niet gedekt.
Fiscaal recht
 • U bent niet akkoord met het aanslagbiljet dat u van de fiscus ontving, en wilt dit betwisten.
 • U bent het niet eens met de onroerende voorheffing die de Spaanse belastingdienst eist voor het appartement dat u bezit op de Canarische eilanden? Dit geschil is niet gedekt.
We nodigen u uit om de algemene voorwaarden en de IPID fiche te bekijken voor de complete lijst met waarborgen en uitsluitingen.
Goed om weten
 • We betalen u tot 100% van het bedrag van het geschil terug, met een maximumbedrag dat varieert per geschil en rekening houdend met de franchise.
 • Voor elk schadegeval wordt een franchise van € 250 in mindering gebracht op onze tussenkomst. Tenzij u besluit om uw geschil in der minne of via gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling te regelen.
 • Voor bepaalde geschillen is er een wachttijd van 6 tot 24 maanden.
Vermijd dure kosten bij juridische geschillen

Teken vandaag nog in op de Verzekering Rechtshulp van Ethias en geniet een flinke belastingvermindering.

Via telefoon
0800 25 777
Via onze kantoren