CertiFlex Fiscaal - Lange termijnsparen

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

 • Uw voordelen Potentiële risico’s
  Interestvoet van 0,50% gewaarborgd gedurende 8 jaren
  Risico op insolvabiliteit/faillissement
  Tak 21 - Kapitaal en interesten zijn gewaarborgd Renterisico
  Tot € 717 belastingvermindering  Taks van 10% op het kapitaal


  CertiFlex Fiscaal is bedoeld voor spaarders van 18 tot 64 jaar die hun spaargeld niet nodig hebben voor hun 60e  (indien gestort voor 55 jaar) of gedurende een periode van minimum 10 jaar bij intekening vanaf 55 jaar.

  De wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting. De risico’s van CertiFlex Fiscaal worden hierna beschreven.

Belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen, hetzij tot € 717.


De fiscale voordelen zijn cumuleerbaar bij onderschrijving van een CertiFlex Pensioen en een CertiFlex Fiscaal. 

De wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting.

Meer weten over de fiscale voordelen


Bereken uw fiscaal plafond ... 

 

Met CertiFlex Fiscaal spaart u ieder jaar wat u wilt zonder het toegelaten maximum per jaar te overschrijden. Dit maximum is afhankelijk van uw inkomen en is voor 2020 geplafonneerd op € 2.390* per persoon.


Om het toegestane bedrag te kennen volstaat het om de volgende formule toe te passen :

 

6 % van uw netto belastbaar beroepsinkomen
(Zie uw laatste aanslagbiljet onder de rubriek « Vaststelling van de belastbare inkomsten » onder de benaming « Gezamelijk belastbaar inkomen »).

     € 176,40
     De aflossingen en eventueel de intresten van de hypothecaire lening
     De premies betaald in het kader van een individuele levensverzekering die in mindering worden gebracht in de fiscaliteit van het lange termijnsparen.
     Uw persoonlijk fiscaal plafond (maximum € 2.390 per persoon voor inkomstenjaar 2020)


Voorbeeld

Mijnheer Peters heeft een netto belastbaar beroepsinkomen van € 28.000.
Zijn fiscaal plafond bedraagt dus : (€ 28.000  x 0,06) + € 176,40 = € 1.856,40

Mijnheer Peters heeft een hypothecaire lening onderschreven in 2003 en dus een kapitaalsaflossing van € 623 in mindering brengen. De jaarlijkse premie van zijn schuldsaldoverzekering bedraagt € 104.

Het maximum bedrag dat hij kan storten op zijn CertiFlex Fiscaal in 2019 is :
€ 1.856,40 - € 623 - € 104  = € 1.129,40


Goed om te weten
 

 

Indien u geen of een beperkt inkomen heeft maar toch van het inkomen van uw echtgenoot geniet heeft u tevens recht op een fiscaal voordeel door bemiddeling van het huwelijksquotiënt*.

Het is een fiscale maatregel om de fiscale last van gehuwden en wettelijk samenwonenden die gezamenlijk belast worden te verlichten.
Hierdoor is het mogelijk om aan de ene partner, die geen of een beperkt inkomen heeft, een gedeelte van het beroepsinkomen van de andere partner toe te kennen.


Advies 
 

Aarzel niet onze adviseurs te contacteren op 011 28 27 40 of in één van onze kantoren.

Overschrijdt het plafond niet, dit om het risico te vermijden dat er bedragen belast worden die niet aftrekbaar waren.* Concreet, dit is mogelijk wanneer 1 van de partners een beroepsinkomen heeft dat minder dan 30% van het totale beroepsinkomen van beide partners vertegenwoordigt.

In dit geval zal de administratie automatisch een huwelijksquotiënt toepassen, behalve indien dit zou leiden tot een hoge belasting.  Het over te dragen aandeel is begrensd op € 10.720.

In dit geval wordt het fiscale plafond vastgesteld op : 6% van € 10.720 + € 174,40 = € 820,40

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimaal surfcomfort te bieden en u aangepaste inhoud en berichten te tonen, zoals reclame die aangepast is aan uw interesses. Door te klikken op de knop 'Verdergaan' aanvaardt u het gebruik van deze cookies. Als u de cookies wenst uit te schakelen, verzoeken wij u de instellingen van uw webbrowser te veranderen.   

Meer info

OK