CertiFlex Fiscaal - Lange termijnsparen

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

 • Gedurende enkele maanden is Integrale op zoek naar een overnemer die haar in staat kan stellen te antwoorden aan de Europese solvabiliteitsnormen en de vereisten van de Nationale Bank van België (NBB).

   

  Op 23 februari heeft de NBB een college van tijdelijke bestuurders aangesteld om de analyse van de mogelijkheden tot overname af te ronden, alle maatregelen te nemen om een overdracht van activiteiten te vergemakkelijken en de verkoop van de activiteiten af te ronden indien er een serieuze overnemer is.

   

  Op 26 februari is een nieuwe Algemene Vergadering van Integrale gepland.

   

  Alle informatie kan u terugvinden op de website van Integrale: https://www.integrale.be/nl/pers-media.

   

  Wij verwijzen tevens naar het persbericht van Ethias van 25 februari.  

   

  Uw portefeuille CertiFlex geniet van de bescherming van het Garantie- en Beschermingsfonds tot 100.000 EUR per verzekeringsnemer.

   


Belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen, ofwel tot een maximum van € 705.
 

De fiscale voordelen zijn cumuleerbaar bij onderschrijving van een CertiFlex Pensioen en een CertiFlex Fiscaal.
 

In ruil voor het fiscaal voordeel wordt een taks van 10% ingehouden op het kapitaal zonder winstdeelname ofwel op 60 jaar (in geval van onderschrijving voor 55 jaar) ofwel op de 10e verjaardag van het contract. Het kapitaal overlijden wordt belast met een bedrijfsvoorheffing van 10,09% als u overlijdt vóór de leeftijd van 60 jaar. In andere gevallen (overlijden op 60-jarige leeftijd of later) houdt Ethias de bovengenoemde taks in.
 

De wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting.

Meer weten over de fiscale voordelen Meer weten over de belastingregels

 


Bereken uw fiscaal plafond ... 

 

Het maximum bedrag dat u op Certiflex Fiscaal kunt storten is afhankelijk van uw inkomen en is voor 2020 geplafonneerd op € 2.350* per persoon.


Om het toegestane bedrag te kennen volstaat het om de volgende formule toe te passen :

 

6 % van uw netto belastbaar beroepsinkomen
(Zie uw laatste aanslagbiljet onder de rubriek « Vaststelling van de belastbare inkomsten » onder de benaming « Gezamelijk belastbaar inkomen »).

     € 176,40
     De aflossingen en eventueel de intresten van de hypothecaire lening
     De premies betaald in het kader van een individuele levensverzekering die in mindering worden gebracht in de fiscaliteit van het lange termijnsparen.
     Uw persoonlijk fiscaal plafond (maximum € 2.390 per persoon voor inkomstenjaar 2020)


Voorbeeld

Mijnheer Peters heeft een netto belastbaar beroepsinkomen van € 28.000.
Zijn fiscaal plafond bedraagt dus : (€ 28.000  x 0,06) + € 176,40 = € 1.856,40

Mijnheer Peters heeft een hypothecaire lening onderschreven in 2003 en dus een kapitaalsaflossing van € 623 in mindering brengen. De jaarlijkse premie van zijn schuldsaldoverzekering bedraagt € 104.

Het maximum bedrag dat hij kan storten op zijn CertiFlex Fiscaal in 2019 is :
€ 1.856,40 - € 623 - € 104  = € 1.129,40


Goed om te weten
 

 

Indien u geen of een beperkt inkomen heeft maar toch van het inkomen van uw echtgenoot geniet heeft u tevens recht op een fiscaal voordeel door bemiddeling van het huwelijksquotiënt*.

Het is een fiscale maatregel om de fiscale last van gehuwden en wettelijk samenwonenden die gezamenlijk belast worden te verlichten.
Hierdoor is het mogelijk om aan de ene partner, die geen of een beperkt inkomen heeft, een gedeelte van het beroepsinkomen van de andere partner toe te kennen.


Advies 
 

Aarzel niet onze adviseurs te contacteren op 011 28 27 40 of in één van onze kantoren.

Overschrijdt het plafond niet, dit om het risico te vermijden dat er bedragen belast worden die niet aftrekbaar waren.* Concreet, dit is mogelijk wanneer 1 van de partners een beroepsinkomen heeft dat minder dan 30% van het totale beroepsinkomen van beide partners vertegenwoordigt.

In dit geval zal de administratie automatisch een huwelijksquotiënt toepassen, behalve indien dit zou leiden tot een hoge belasting.  Het over te dragen aandeel is begrensd op € 11.090.

In dit geval wordt het fiscale plafond vastgesteld op : 6% van € 11.090 + € 176,40 = € 841,8