Verzekering Rechtshulp van Ethias

Tot € 124 belastingvoordeel voor u in 2022!

Verzekering Rechtshulp van Ethias

De sterke punten van de Verzekering Rechtshulp van Ethias
Uitgebreide rechtsbijstand op verschillende vlakken in het privéleven.
Sommige tussenkomstplafonds zijn hoger dan wat de wet eist.
In de hele Europese Unie voor bepaalde geschillen, en soms zelfs wereldwijd.
new
Fiscaal interessant: u geniet elk jaar een belastingvoordeel!
Waarom een Verzekering Rechtshulp?

Een burenruzie die escaleert, een liefdesverhaal dat eindigt in een scheiding, een ondernemer die zijn verplichtingen niet nakomt, erfenisperikelen ... De oplossing? Schakel een advocaat in om uw rechten te verdedigen. Maar wie betaalt het ereloon en de procedurekosten?

Met de Verzekering Rechtshulp van Ethias beschermt u uzelf tegen dure onkosten bij geschillen in uw privéleven.

Extra voordeel: elk jaar een belastingvoordeel!

Om rechtsbijstand voor iedereen toegankelijker proberen te maken, draagt de staat inderdaad een deel van de kosten van deze verzekering, in de vorm van belastingvermindering. Het goede nieuws? Door in 2021 een contract te ondertekenen, kunt u in 2022 al profiteren van een belastingvoordeel van maximaal € 124.

En dus: hoeveel kost uw verzekering echt? We rekenen het uit!
Premie Verzekering Rechtshulp van Ethias (betaald in 2021)
€ 376
Fiscaal voordeel voor uw aangifte in 2022
- € 124*
---------
Kostprijs van uw verzekering na belastingvermindering
€ 252

Vergeet niet vooraleer u een Verzekering Rechtshulp van Ethias afsluit de infofiche en algemene voorwaarden te raadplegen.

Wanneer schakelt u de Verzekering Rechtshulp van Ethias in?
Een paar voorbeelden:
<
>
Zeer volledige bescherming!

Concreet dekt de Verzekering Rechtshulp van Ethias, binnen de contractueel vastgestelde grenzen, de kosten en vergoedingen, zoals die van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen. Ze komt ook tussen voor de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures voor rekening van de verzekerde en voor de kosten van uitvoering.

 • Gewaarborgde
  materies
 • Contractueel burgerlijk verhaal
 • Extracontractueel burgerlijk verhaal
 • Geschillen van nabuurschap
 • Contractuele geschillen inzake bouwwerken, renovatie, aanpassing van het hoofdverblijf of tweede verblijf mits tussenkomst van een architect of een wettelijke overheid
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke extracontractuele verdediging
 • Fiscaal recht
 • Administratief recht
 • Arbeidsrecht
 • Personen- en familierecht:
  - 1ste echtscheiding
  - 1ste bemiddeling
 • Erf- , schenkings- en testamentrecht
 • Borgstelling in het kader van de extracontractuele verdediging
 • Onvermogen van derden in het kader van extracontractueel verhaal
 • Kosten voor het opzoeken van vermiste kinderen
 • Intellectuele rechten
 • Pensioenen
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • € 30.000
 • € 15.000
 • € 7.000
 • € 15.000
 • € 30.000
 • € 15.000
 • € 15.000
 • € 7.000

 • € 3.500 per verzekerde
  € 15.000
 • € 15.000
 • € 30.000
 • € 25.000
 • € 15.000
 • € 7.000
 • € 7.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
 • 0
 • 0
 • 12
 • 6
 • 12

 • 24
  12
 • 12
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Territoriale
  dekking
 • Europese Unie
 • Hele wereld
 • Europese Unie
 • België
 • Europese Unie
 • Hele wereld
 • België
 • België
 • België

 • België
  België
 • België
 • Hele wereld
 • Hele wereld
 • Hele wereld
 • België
 • België
Gewaarborgde materies
Contractueel burgerlijk verhaal
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Europese Unie
Extracontractueel burgerlijk verhaal
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 30.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Hele wereld
Geschillen van nabuurschap
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Europese Unie
Contractuele geschillen inzake bouwwerken, renovatie, aanpassing van het hoofdverblijf of tweede verblijf mits tussenkomst van een architect of een wettelijke overheid
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 7.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 12
 • Territoriale dekking
 • België
Strafrechtelijke verdediging
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Europese Unie
Burgerlijke extracontractuele verdediging
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 30.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Hele wereld
Fiscaal recht
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 12
 • Territoriale dekking
 • België
Administratief recht
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 6
 • Territoriale dekking
 • België
Arbeidsrecht
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 7.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 12
 • Territoriale dekking
 • België
Personen- en familierecht:
1ste echtscheiding
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 3.500 per verzekerde
 • Wachttijd (in maanden)
 • 24
 • Territoriale dekking
 • België
Personen- en familierecht:
1ste bemiddeling
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 12
 • Territoriale dekking
 • België
Erf- , schenkings- en testamentrecht
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 12
 • Territoriale dekking
 • België
Borgstelling in het kader van de extracontractuele verdediging
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 30.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Hele wereld
Onvermogen van derden in het kader van extracontractueel verhaal
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 25.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Hele wereld
Kosten voor het opzoeken van vermiste kinderen
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 15.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • Hele wereld
Intellectuele rechten
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 7.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • België
Pensioenen
 • Gewaarborgde bedragen in euro
 • € 7.000
 • Wachttijd (in maanden)
 • 0
 • Territoriale dekking
 • België
Goed om weten
 • We betalen u tot 100% van het bedrag van het geschil terug, met een maximumbedrag dat varieert per geschil en rekening houdend met de franchise.
 • Voor elk schadegeval wordt een franchise van € 250 in mindering gebracht op onze tussenkomst. Tenzij u besluit om uw geschil in der minne of via gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling te regelen.
 • Voor bepaalde geschillen is er een wachttijd van 6 tot 24 maanden.
Vermijd dure kosten bij juridische geschillen

Teken vandaag nog in op de Verzekering Rechtshulp van Ethias en geniet een flinke belastingvermindering.

Via telefoon
0800 25 777
Via onze kantoren