Ethias Autoverzekering

Een ultracomplete én voordelige bescherming voor uw nieuwe wagen: Hebt u een tweedehandswagen gekocht? Klik dan hier.
Uniek bij Ethias
U betaalt geen franchise bij een ongeval1Meer weten
In elk pack is een vervangwagen inbegrepen2Meer weten
Kortingen volgens uw voertuig en rijgedragMeer weten
Uw nieuwe wagen behoudt zijn waarde gedurende 30 maanden3Meer weten
Welk pack past bij u?
3 packs voor een tweedehandswagen:
(BA) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
-
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
-
Totaal verlies van de wagen
-
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
B.A. + MINI OMNIUM
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
-
Totaal verlies van de wagen
-
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
B.A. + MINI OMNIUM PLUS
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Totaal verlies van de wagen
Gedurende 12 maanden
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
2 packs voor een nieuwe wagen:
B.A. + OMNIUM
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Totaal verlies van de wagen
Gedurende 12 maanden
Terugbetaling van de nieuwwaarde
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
B.A. + OMNIUM PLUS
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Totaal verlies van de wagen
Gedurende 30 maanden
Terugbetaling van de nieuwwaarde
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
Gedurende €1000
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
3 packs voor een tweedehandswagen:
2 packs voor een nieuwe wagen:
(BA) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
B.A. + MINI OMNIUM
B.A. + MINI OMNIUM PLUS
B.A. + OMNIUM
B.A. + OMNIUM PLUS
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Als u niet in fout bent
Als u niet in fout bent
Als u niet in fout bent
Glasbreuk, schade door natuurkrachten (hagel, storm, …), aanraking met dieren
-
Totaal verlies van de wagen
-
-
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
-
Gedurende 12 maanden
Gedurende 12 maanden
Gedurende 30 maanden
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
-
-
Diefstal uit de wagen
-
-
-
-
Gedurende €1000
Bestuurdersverzekering
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie
Schade aan derden
De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) verzekert de materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.
Gratis takeldienst
Mobility is een gratis dienst die 24/24u beschikbaar is. Na een ongeval in België, Luxemburg en tot 50 km voorbij de landsgrenzen zorgen wij voor het depanneren of takelen van uw voertuig. De bestuurder en inzittenden worden terug naar huis gebracht.
Vervangwagen (als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van: het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten, diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe., brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting, onverwachte aanraking met een dier, steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
Glasbreuk, schade door natuurkrachten (hagel, storm, …), aanraking met dieren
Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval.
Terugbetaling van de nieuwwaarde
Indien uw voertuig ‘perte totale’ is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig), zal Ethias u vergoeden voor de nieuwwaarde van het voertuig, zonder waardevermindering gedurende de eerste 12 maanden, en zelfs tot 30 maanden met het pack Omnium Plus.
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
Diefstal uit de wagen
Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000 met het pack B.A. + Omnium Plus.
Bestuurders-verzekering
De bestuurdersverzekering voorziet in een financiële tussenkomst bij verwonding of overlijden van de bestuurder van het verzekerd voertuig, ook indien de bestuurder aansprakelijk is voor het schadegeval.
Rechtsbijstand (basis of Plus)
Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening. De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.
Wat verzekert uw Autoverzekering niet?
 • De medische kosten voor de verzorging van verwondingen aan de bestuurder na een ongeval in fout.

  Wilt u deze kosten ook verzekeren? Dan kiest u voor de optie Bestuurdersverzekering in uw contract.Meer info

 • De kosten verbonden aan juridische procedures na een geschil of een ongeval.

  Deze kosten kunt u verzekeren met de optie Rechtsbijstand in uw contract.Meer info

 • Schade als gevolg van dronkenschap, een snelheidswedstrijd of afwezigheid van een rijbewijs.

  Ook wanneer u niet in orde bent met de technische keuring van uw wagen, kunt u niet rekenen op uw verzekering.

Bekijk al onze dekkingen en uitsluitingen in deze documenten:

De Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

Vragen?
VIA E-MAIL
VIA TELEFOON
IN ONZE KANTOREN
Bij Ethias betaalt u geen franchise na een ongeval in fout!
Wat is een franchise?
Als u een Omnium hebt en er is schade aan uw wagen na een ongeval in fout (met derden of alleen), dan is de franchise het bedrag dat u zelf moet betalen aan uw verzekeraar bij tussenkomst voor de herstellingen.
Goed nieuws: bij Ethias betaalt u geen franchise
Hebt u een Omnium en kiest u voor een van onze erkende herstellers ? Dan betaalt u geen franchise als u voor 0€ franchise hebt gekozen.
Jonger dan 30?
Opgelet: dit voordeel is niet geldig voor bestuurders jonger dan 30 jaar (franchise van € 450). Jongeren genieten bij Ethias dan weer van andere voordelen met de Young Drivers-formule
Is een vervangwagen inbegrepen in élk pack? Ja, op 2 voorwaarden:
1
U kiest voor een door Ethias erkende hersteller.
2
U moet in uw recht zijn als u een BA-Autoverzekering, een Mini Omnium of een Mini Omnium Plus hebt.
Hebt u een Omnium of Omnium Plus? Dan profiteert u van een vervangwagen, zelfs wanneer u in fout bent.
Hoe lang mag u de vervangwagen gebruiken?
Tijdens de herstelling van de wagen in de garage of gedurende 6 dagen bij totaal verlies. Let wel op: bij diefstal of totaal verlies (na een ongeval in fout) hebt u enkel recht op een vervangwagen met een Omnium Plus.
Of kies voor de optie Mobility Maxi vanaf € 3/maand:
 • U krijgt altijd een vervangwagen, of u nu in fout bent of niet. U bent ook niet verplicht om te kiezen voor een door Ethias erkende hersteller.
 • U mag de vervangwagen gedurende 30 dagen gebruiken na diefstal of totaal verlies na een ongeval in België/Luxemburg en tot 50 km buiten onze landsgrenzen.
Met een Omnium of Omnium Plus van Ethias behoudt uw wagen zijn waarde!
Bij een totaal verlies (d.w.z. wanneer uw wagen onherstelbaar is of onvindbaar na een diefstal) betaalt Ethias u de nieuwwaarde terug. Of u nu in fout bent of niet.
Hoelang geniet u van dit voordeel?
1

Hebt u een Omnium? Dan betaalt Ethias u bij een totaal verlies de nieuwwaarde van uw wagen terug (gedurende 12 maanden).

2

Hebt u een Omnium Plus? Dan betaalt Ethias u bij een totaal verlies de nieuwwaarde van uw wagen terug (gedurende 30 maanden).

Kortingen volgens uw voertuig en rijstijl
Rijdt u minder dan 10.000 km/jaar? Hebt u een hybride of elektrisch voertuig?
Hebt gedurende de voorbije3 jaar geen ongeluk veroorzaakt en staat uw bonus-malus op 0?
Hebt u al andere Ethias-verzekeringen?
Dan profiteert u automatisch van uiterst voordelige kortingen!
Ethias Autoverzekering