Ethias Autoverzekering

Bij een ongeval zijn we er binnen de 30 minuten, 24u/24 en 7d/7
Jonger dan 30? Dan krijg je al deze voordelen!Ouder dan 30? Klik hier
Uniek bij Ethias
Je bonus-malus daalt 2 keer sneller!1Meer weten
Als jij of je ouders al bij Ethias verzekerd zijn2Meer weten
Kortingen volgens uw voertuig en rijgedragMeer weten
€ 50 korting op een rijvaardigheidscursusMeer weten
Welk pack past bij u?
3 packs voor een tweedehandswagen:
(BA) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
-
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
-
Totaal verlies van de wagen
-
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
B.A. + MINI OMNIUM
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
-
Totaal verlies van de wagen
-
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
B.A. + MINI OMNIUM PLUS
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Totaal verlies van de wagen
Gedurende 12 maanden
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
2 packs voor een nieuwe wagen:
B.A. + OMNIUM
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Totaal verlies van de wagen
Gedurende 12 maanden
Terugbetaling van de nieuwwaarde
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
B.A. + OMNIUM PLUS
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Als u niet in fout bent
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Totaal verlies van de wagen
Gedurende 30 maanden
Terugbetaling van de nieuwwaarde
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
Gedurende €1000
Diefstal uit de wagen
Optie
Bestuurdersverzekering
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
3 packs voor een tweedehandswagen:
2 packs voor een nieuwe wagen:
(BA) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
B.A. + MINI OMNIUM
B.A. + MINI OMNIUM PLUS
B.A. + OMNIUM
B.A. + OMNIUM PLUS
Schade aan derden
Gratis takeldienst
Vervangwagen
(als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Als u niet in fout bent
Als u niet in fout bent
Als u niet in fout bent
Glasbreuk, schade door natuurkrachten (hagel, storm, …), aanraking met dieren
-
Totaal verlies van de wagen
-
-
Terugbetaling van de nieuwwaarde
-
-
Gedurende 12 maanden
Gedurende 12 maanden
Gedurende 30 maanden
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
-
-
-
Diefstal uit de wagen
-
-
-
-
Gedurende €1000
Bestuurdersverzekering
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie
Rechtsbijstand (basis of Plus)
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie
Schade aan derden
De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) verzekert de materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.
Gratis takeldienst
Mobility is een gratis dienst die 24/24u beschikbaar is. Na een ongeval in België, Luxemburg en tot 50 km voorbij de landsgrenzen zorgen wij voor het depanneren of takelen van uw voertuig. De bestuurder en inzittenden worden terug naar huis gebracht.
Vervangwagen (als u kiest voor een erkend Ethias-hersteller)
Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van onze erkende herstellers kiest, hebt u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen in geval van totaal verlies.
Glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
Ethias neemt de kosten voor herstelling of vervanging van het voertuig ten laste in geval van: het breken van de voorruit of de zij- en achterruiten, diefstal, carjacking, homejacking en schade toegebracht door dergelijke diefstallen of de pogingen er toe., brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting, onverwachte aanraking met een dier, steenval, terreinverschuiving, storm, overstroming, en andere natuurkrachten.
Glasbreuk, schade door natuurkrachten (hagel, storm, …), aanraking met dieren
Indien uw voertuig totaal verlies is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig) zal Ethias u een vergoeding betalen ten bedrage van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval.
Terugbetaling van de nieuwwaarde
Indien uw voertuig ‘perte totale’ is of werd verklaard (indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de waarde van het voertuig), zal Ethias u vergoeden voor de nieuwwaarde van het voertuig, zonder waardevermindering gedurende de eerste 12 maanden, en zelfs tot 30 maanden met het pack Omnium Plus.
Materiële schade zelfs wanneer u in fout bent of er geen derden betrokken zijn
De waarborg "materiële schade" voorziet in de betaling van de herstellingskosten ten gevolge van een schadegeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent of dat veroorzaakt werd door een onbekende (vluchtmisdrijf of vandalisme) of de schade ten gevolge van de inwerking van een natuurkracht (storm, hagel, ...)
Diefstal uit de wagen
Ethias verzekert de gestolen goederen in uw voertuig tot € 1.000 met het pack B.A. + Omnium Plus.
Bestuurders-verzekering
De bestuurdersverzekering voorziet in een financiële tussenkomst bij verwonding of overlijden van de bestuurder van het verzekerd voertuig, ook indien de bestuurder aansprakelijk is voor het schadegeval.
Rechtsbijstand (basis of Plus)
Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening. De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd. Ook bij onvermogendheid van derden kan er een terugbetaling zijn.
Wat verzekert uw Autoverzekering niet?
  • De medische kosten voor de verzorging van verwondingen aan de bestuurder na een ongeval in fout.

    Wilt u deze kosten ook verzekeren? Dan kiest u voor de optie Bestuurdersverzekering in uw contract.Meer info

  • De kosten verbonden aan juridische procedures na een geschil of een ongeval.

    Deze kosten kunt u verzekeren met de optie Rechtsbijstand in uw contract.Meer info

  • Schade als gevolg van dronkenschap, een snelheidswedstrijd of afwezigheid van een rijbewijs.

    Ook wanneer u niet in orde bent met de technische keuring van uw wagen, kunt u niet rekenen op uw verzekering.

Bekijk al onze dekkingen en uitsluitingen in deze documenten:

De Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.

Vragen?
VIA E-MAIL
VIA TELEFOON
IN ONZE KANTOREN
Je bonus-malus daalt 2 keer sneller dan bij andere verzekeraars!
Exclusief bij Ethias: je bonus-malus niet 1, maar 2 graden per jaar als je tijdens de eerste 2 jaar van je contract geen ongeval veroorzaakt, en dit maximaal 2 opeenvolgende jaren (op voorwaarde dat je tussen 18 tot en met 26 jaar oud bent op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de laatste 5 jaar geen ongeval in fout hebt gehad*).
* Ben je ouder dan 27? Geen paniek, je profiteert nog steeds van alle andere voordelen van de Young Driver-formule.
Als jij of je ouders al bij Ethias verzekerd zijn
Je geniet automatisch 15 % korting als je bij je ouders woont en zij een Ethias Autoverzekering hebben, of als jij al twee andere Ethias-verzekeringen* hebt.
* Korting geldig op de verzekering BA en de 4 Omniumformules op voorwaarde dat je tussen 18 tot en met 29 oud bent op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en de laatste 5 jaar niet aansprakelijk was voor een schadegeval gedekt door de verzekering BA of de waarborg Stoffelijke schade. Daarnaast moet je tenminste twee andere verzekeringen bij Ethias hebben (Autoverzekering, Motorverzekering, verzekering Lichte vrachtwagen, Assistance, Woningverzekering, Familiale verzekering, individuele Hospitalisatieverzekering of Certiflex) of moeten je ouders, bij wie je inwoont, een Autoverzekering bij Ethias hebben. Aanbod onder voorwaarden en onder voorbehoud van toelating.
Kortingen volgens uw voertuig en rijstijl
Rijdt u minder dan 10.000 km/jaar? Hebt u een hybride of elektrisch voertuig?
Hebt gedurende de voorbije3 jaar geen ongeluk veroorzaakt en staat uw bonus-malus op 0?
Hebt u al andere Ethias-verzekeringen?
Dan profiteert u automatisch van uiterst voordelige kortingen!
€ 50 korting op een rijvaardigheidscursus
Leer je voertuig beter beheersen en verklein de kans op een ongeval. Ethias betaalt je € 50 terug op een FEBIR-cursus (eenmalig).
Ethias Autoverzekering