BA Monitor verzekering

Waarom Ethias kiezen?

  • Dekking van uw burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor de lichamelijke als de materiële schade
  • Tarief afhankelijk van de uitgevoerde activiteit
  • Geen vrijstelling

Wat te doen in geval van schade?

Aangifte doen van het schadegeval aan de hand van het daartoe bestemde aangifteformulier en dit ingevuld terugsturen naar het volgende adres:

Ethias
Dienst Schade BA
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt


Een van onze adviseurs zal uw dossier ter harte nemen en met de beste zorg afhandelen.