Welke motorverzekering kiezen? Maak uw simulatie.

Waarom kiezen voor een Ethias motorverzekering?

  • Lager tarief als u uw Auto bij Ethias verzekert
  • Bestuurdersverzekering PLUS verzekert uw lichamelijke schade EN uw motoruitrusting
  • 24/7 gratis bijstand en sleepdienst voor uw motor, na een ongeval in België

Voornaamste dekkingen 
Quadverzekering


Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid
 (BA) dekt ... 

Wat?

De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.

De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.  

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00. 
Voorwaarden

De tarieven voor quads met een cilinderinhoud van meer dan 50cc is afhankelijk van het hoofdgebruik van het voertuig:
 

Vrijetijdsquad: beschikt over een motornummerplaat en wordt als motor verzekerd.
- Quad die enkel professioneel wordt gebruikt (landbouw, bosbouw), contacteer ons.

Korting
U krijgt 60% korting op uw jaarpremie indien ook een gezinsvoertuig aan het normale tarief bij Ethias verzekerd is (enkel voor uw vrijetijdsquad).

Voornaamste uitsluitingen


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

 

Documenten

 

Infofiche (IPID)