CertiFlex Pensioen - Pensioensparen

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

 • Gedurende enkele maanden is Integrale op zoek naar een overnemer die haar in staat kan stellen te antwoorden aan de Europese solvabiliteitsnormen en de vereisten van de Nationale Bank van België (NBB).

   

  Op 23 februari heeft de NBB een college van tijdelijke bestuurders aangesteld om de analyse van de mogelijkheden tot overname af te ronden, alle maatregelen te nemen om een overdracht van activiteiten te vergemakkelijken en de verkoop van activiteiten af te ronden indien er een serieuze overnemer is.

   

  Op 6 mei hebben de voorlopige bestuurders de overeenkomst van overdracht van de activiteiten met Monument Assurance Belgium ondertekend. Deze overdracht is nog onderhevig aan de voorafgaande vervulling van verschillende voorwaarden waaronder de definitieve goedkeuring van de NBB.

   

  Alle informatie kan u terugvinden op de website van Integrale : https://www.integrale.be/nl/pers-media.

   

  Uw portefeuille CertiFlex geniet van de bescherming van het Garantie- en Beschermingsfonds tot 100.000 EUR per verzekeringsnemer.

Belastingvermindering afhankelijk van het fiscaal systeem dat u jaarlijks kies.

 

belastingstelsel  belastingvermindering bedrag
990€ 30% 297€
1270€ 25% 317,50€

* de keuze van het belastingstelsel van € 1270 moet elk jaar expliciet worden aangevraagd. Anders worden bedragen van meer dan € 990 terugbetaald en wordt het belastingstelsel van €990 toegepast.

Geen wettelijke taks van 2%. 

De fiscale voordelen zijn cumuleerbaar bij onderschrijving van een CertiFlex Pensioen en een CertiFlex Fiscaal.