CertiFlex Pensioen - Pensioensparen

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

 • Uw voordelen Potentiële risico’s
  Interestvoet van 0,50% gewaarborgd gedurende 8 jaren
  Risico op insolvabiliteit/faillissement
  Tak 21 - Kapitaal en interesten zijn gewaarborgd Renterisico
  Tot € 297 belastingvermindering  Taks van 8% op het kapitaal


  CertiFlex Pensioen is bedoeld voor spaarders van 18 tot 64 jaar die hun spaargeld niet nodig hebben voor hun 60e  (indien gestort voor 55 jaar) of gedurende een periode van minimum 10 jaar bij intekening vanaf 55 jaar.

  De wettelijke taks van 2% is niet van toepassing op iedere storting. De risico’s van CertiFlex Pensioen worden hierna beschreven.

Belastingvermindering afhankelijk van het fiscaal systeem dat u jaarlijks kies.

 

belastingstelsel  belastingvermindering bedrag
990€ 30% 297€
1270€ 25% 317,50€

* de keuze van het belastingstelsel van € 1270 moet elk jaar expliciet worden aangevraagd. Anders worden bedragen van meer dan € 990 terugbetaald en wordt het belastingstelsel van €990 toegepast.

Geen wettelijke taks van 2%. 

De fiscale voordelen zijn cumuleerbaar bij onderschrijving van een CertiFlex Pensioen en een CertiFlex Fiscaal.