Persoonlijke ongevallenverzekering reizen

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Keuze uit waarborgen en bedragen
  • Geldig overal in de wereld (behalve in België)
  • Geldig voor iedereen van 6 tot 75 jaar

Voornaamste dekkingen
Verzekering Lichamelijke ongevallen reizen


Basiswaarborg

De verzekering Persoonlijke ongevallen reizen
dekt...

Wat?
  • Kapitaal bij overlijden 

  • Vergoeding bij blijvende invaliditeit

  • Behandelingskosten 

Wie?
De personen (tussen 6 en 75 jaar) voor wie de verzekering voor aanvang van de reis werd aangevraagd

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
Waar?
Overal ter wereld, behalve België
Wanneer?
Tijdens de periode van de reis
Hoeveel?

Formule


 

Overlijden


 

Totale blijvende invaliditeit
 

Behandelingskosten


 

Formule 1
(6-15 jaar)

€2.500

€25.000

€2.500

Formule 2
(> 15 jaar)

€25.000

€25.000

€2.500

Formule 3
(> 15 jaar)

€50.000

€50.000

€2.500

Formule 4
(> 15 jaar)

€75.000

€75.000

€2.500

Voornaamste uitsluitingen


Zijn steeds van de verzekering uitgesloten, ongevallen overkomen ingevolge:
- het besturen van luchtvaartuigen of het uitoefenen van iedere andere functie aan boord in verband met de vlucht;
- het beoefenen van de volgende sporten: valschermspringen, zweefvliegen en deltavliegen;
- het deelnemen aan competities, weddenschappen, uitdagingen of onmiskenbaar roekeloze handelingen;
- het feit dat de verzekerde niet langer meer de controle over zijn daden heeft of in staat van dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen is;
- opzettelijke daden van de verzekerde, van de verzekeringsnemer of van een begunstigde;
- natuurrampen.

 

Wettelijke informatie

 

De Ethias lichamelijke ongevallen reizen is een tijdelijk contract onderworpen aan het Belgisch Recht.


Iedere beslissing tot het afsluiten van een lichamelijke ongevallen reizen, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10 klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.