Assistance reisverzekering & pechverhelping

Waarom kiezen voor Ethias?

  • U en uw gezin wereldwijd verzekerd
  • Pechverhelping vanaf uw woning
  • Lager tarief indien u een Auto- of Woningverzekering hebt bij Ethias.

Voornaamste dekkingen:
Ethias Assistance Family (assistance voor personen ) 


De reisverzekering op jaarbasis Ethias Assistance voor personen dekt…

Wat?
In geval van ziekte of ongeval nemen wij de kosten van uw repatriëring en medische kosten voor onze rekening.

In geval van overlijden van een familielid in België of hospitalisatie van een gezinslid in België of bij zware schade aan uw woning, organiseren en betalen wij uw vervroegde terugkeer.

Bij een tegenslag, zoals diefstal van uw bagage of portefeuille in het buitenland, schieten wij u geld voor.
Wie?
U en alle leden van uw gezin, of u nu samen reist of apart
Wanneer?
24/24u het hele jaar
Waar?
Overal ter wereld behalve in België
Hoeveel?
Tot een bedrag van € 500.000
Wenst u enkel een dekking voor personen? Bekijk onze assistance ...

De tijdelijke reisverzekering Ethias Assistance voor personen dekt…


De tijdelijke formule komt tussen voor dezelfde gevallen als de formule op jaarbasis. De tussenkomst is echter beperkt tot een bedrag van 75.000 euro.

Deze formule wordt individueel onderschreven en dekt niet automatisch alle gezinsleden.

Voornaamste uitsluitingen (jaarcontract of tijdelijk)


Zijn uitgesloten van dekking, elk verzoek tot tussenkomst :

• voor feiten die dateren van voor de inwerkingtreding van het contract;

• voor medische kosten voorgeschreven of uitgegeven in België;

• na het verstrijken van 90 dagen tijdens een verblijf in het buitenland, in geval van een jaarcontract;

• hetzij technisch, hetzij medisch, terwijl de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, van alcoholintoxicatie of in een

analoge staat voortvloeiend uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;

• gelinkt aan voorafbestaande aandoeningen.

Home Emergency, de optionele bijstand voor uw woning (uitsluitend voor jaarcontracten)


Wij komen tussen bij dringende omstandigheden om schade aan uw woning te voorkomen of te beperken of om een dringende en voorlopige herstelling uit te voeren.
(bijvoorbeeld een wankele boom omkappen die op uw dak dreigt te vallen, een lekkende waterleiding dichten die uw keuken onder water zet, een deur stutten die beschadigd is na een inbraak of een storm, een buitendeur openen als u geen sleutels heeft, … ).


Wij bieden tussenkomst in de volgende gevallen:

• sanitaire loodgieterij

• elektrische installatie

• verwarming/waterverwarming

• leidingen en ondergrondse tanken

• deuren en ramen

• preventie

• dak(bedekking)

• waterschade na een interventie van de hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)

• brand

• bewaking

• wespennesten
 

Wij betalen de factuur rechtstreeks aan de hersteller tot € 350 per schadegeval en vergoeden ook zijn verplaatsingskosten. Zonder vrijstelling. 

Voornaamste uitsluitingen

Ethias Home Emergency komt niet tussen voor de volgende kosten:


• een toestand die door de verzekerde gekend was voor de aanvangsdatum van de verzekering

• de vervanging van defecte onderdelen

• de schade die voortvloeit uit een gebrekkig onderhoud en/of het niet definitief herstellen na een eerste tussenkomst van Ethias

• opbrengsteigendommen, gebouwen aangewend in het kader van een commerciële activiteit, niet-aangrenzende bijgebouwen en omheiningen, afsluitingen en elektrische hekken

• een aardbeving, een grondverschuiving, een overstroming of elke andere natuurramp

• opeenvolgende pannes door een tekort aan stookolie

• de slechte werking van een alarmsysteem

• de schade aan de gemeenschappelijke delen van gebouwen die in verschillende woningen zijn onderverdeeld

 

Wettelijke informatie


De Ethias Assistance is een een jaarlijks of tijdelijk verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias Assistance, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.