Tak 21 - CertiFlex-8

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

  • Wij hebben u eerder via onze website ingelicht dat het herstelplan dat Integrale aan de Nationale Bank van België had voorgelegd niet werd aanvaard. Integrale had tot 27 oktober 2020 om te reageren op deze beslissing. Op 10 november 2020 heeft de Nationale Bank besloten om een speciale commissaris aan te stellen die op 12 november 2020 van start is gegaan.

   De hoofdtaken van deze commissaris bestaan uit het geven van richtlijnen en het voorstellen van oplossingen in het proces van het verkrijgen van participaties in de vennootschap of haar activiteiten. Deze commissaris beschikt bovendien over een reeks van priviliges zoals het zich verzetten tegen besluiten of toestemming vragen voor bepaalde transacties.

  • Op 23 december 2020 moest de Algemene Vergadering zich uitspreken over de continuïteit van de onderneming. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Nationale Bank, heeft de Algemene vergadering beslist om de onderneming een bijkomende termijn tot 24 februari 2021 te geven om de onderhandelingen met de kandidaat overnemers verder te zetten.

  Meer informatie kan u terugvinden op de website van Integrale : https://www.integrale.be/nl/pers-media

   

  Uw portefeuille CertiFlex geniet van de bescherming van het Garantie-en Beschermingsfonds tot 100.000 EUR per verzekeringsnemer.

CertiFlex-8 is niet fiscaal aftrekbaar.

Dit product is vrijgesteld van roerende voorheffing na 8 jaar; enkel de wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting.