Tak 21 - CertiFlex-8

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

CertiFlex-8 is niet fiscaal aftrekbaar.

Dit product is vrijgesteld van roerende voorheffing na 8 jaar; enkel de wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting.