Tak 21 - CertiFlex-8

Verdeeld door Ethias NV, voor rekening van Integrale

 • Uw voordelen Potentiële risico’s
  Interestvoet van 0,50% gewaarborgd gedurende 8 jaren
  Risico op insolvabiliteit/faillissement
  Tak 21 - Kapitaal en interesten zijn gewaarborgd Renterisico
  Vrije stortingen  

  CertiFlex-8 is bedoeld voor spaarders die hun spaargeld gedurende 8 jaar of meer niet nodig hebben om eventuele uitstapkosten, afkoopvergoeding alsook de roerende voorheffing te vermijden.

  De wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting. De risico’s van CertiFlex-8 worden hierna beschreven.

CertiFlex-8 is niet fiscaal aftrekbaar.

Dit product is vrijgesteld van roerende voorheffing na 8 jaar; enkel de wettelijke taks van 2% is van toepassing op iedere storting.