Storm: betaalt uw verzekering de schade?

“Kans op onweersbuien met felle rukwinden en stortbuien”, zei de weersvoorspelling. En dit keer was het wél juist! Al dat stormweer trok helaas over úw gemeente. Met als gevolg: behoorlijk wat schade aan uw woning. Wat nu gedaan? Moet u uw verzekeraar midden in de nacht wakker bellen? U vraagt zich misschien af of u al mag gaan opruimen, of dat u eerst moet wachten op de expert. Allicht zoekt u ook een oplossing om de nacht door te brengen. Wees gerust: Ethias staat voor u klaar.

 

Wat was dát, alles ging zó snel! In een paar minuten stond uw straat blank. Straffe windstoten rukten een flink stuk van uw dak eraf. En alsof dat nog niet genoeg was, liep ook uw kelder onder. Tegen uw wasmachine en uw wijnvoorraad moet u jammer genoeg ‘vaarwel’ zeggen.

 

U hebt de brandweer gebeld om het dak voorlopig te dichten en de kelder leeg te pompen. Natuurlijk  hebt u geen oog dicht gedaan. De slaapkamer van de kinderen was net onder het dak en hun bedden zijn totaal doorweekt. Het zal voor één nacht kamperen in de living zijn.

Storm: betaalt uw verzekering de schade?

Komt uw verzekering tegemoet bij stormschade?

Zeker! Uw woningverzekering dekt de schade door storm, onweer, hagel of andere natuurrampen zoals een overstroming, aardbeving of aardverschuiving. Nóg een troost: Ethias biedt u 24 uur per dag bijstand

 

Stormschade? Geef je schade aan in je Klantenzone.
Nadat u uw schade heeft ingegeven in de Klantenzone, wordt er automatisch een dossier geopend. Het dossiernummer heeft u nodig bij elk contact met Ethias. U vindt het steeds terug in uw Klantenzone.  

Hebt u iemand nodig die uw dak beveiligt zodat de andere pannen niet gaan rondvliegen of zoekt u een tijdelijk onderkomen voor een week? Wij regelen alles voor u. Hebt u materiaal aangekocht om de schade te beperken of om te vermijden dat de gevolgen erger zouden worden? Denk bijvoorbeeld aan waterdichte doeken om uw meubels tegen de regen te  beschermen. Bewaar zorgvuldig uw kassatickets want voor een eventuele terugbetaling kunt u een beroep doen op uw verzekeraar.

 

Hoe stelt u uw schadedossier voor de verzekering samen?

Verzamel meteen zo veel mogelijk bewijsmateriaal. Zet alle nuttige details zwart op wit: datum en uur van de schade, omstandigheden, krantenknipsels. Neem zo veel mogelijk foto’s, maak situatieschetsen en geef details. Maak vervolgens een overzicht van de schade. Wees daarbij zo nauwkeurig mogelijk: merken, modellen, waarde, ... Als u de aankoopbewijzen nog hebt van de beschadigde goederen, stop ze er zeker bij. Ten slotte: gooi niets weg, zelfs wat onbruikbaar is geworden. De expert kan er immers altijd naar informeren.

 

Komt er altijd een schade-expert langs?

Neen. Als de schade beperkt blijft, is er geen expertise nodig. Uw verzekeraar bekijkt uw dossier en bewijsstukken en doet u dan zo snel mogelijk een schadevoorstel.

 

Is de schade wél omvangrijk, dan kan een expert de opdracht krijgen om ze ter plaatse te beoordelen. U kunt zich al dan niet akkoord verklaren met het voorstel tot schadeloosstelling van uw verzekeraar.

 

En voor de herstellingen?

Onderneem niets voordat u van ons groen licht krijgt. Dat duurt meestal maar enkele dagen. En wat met de schadevergoeding? Wel, in de meeste gevallen wordt de schade binnen de 30 dagen na afronding van de expertise terugbetaald.

 

U hebt de keuze:

1) U doet zelf de herstellingen (alles of gedeeltelijk) en vervangt wat beschadigd is. In dat geval bezorgt u ons een prijsoverzicht van de benodigde materialen en een inschatting van het aantal werkuren.

2) U doet een beroep op een erkend aannemer. Stuur ons dan zijn gedetailleerde offerte. Uiteraard kunt u alles door één aannemer laten uitvoeren of kiezen voor afzonderlijke aannemers bijvoorbeeld een dakwerker, elektricien, …

 

Welke franchise moet u betalen?

Zijn de kosten hoger dan € 263,44* Dan is er geen franchise. Is het schadebedrag lager? Dan betaalt u de factuur zelf.

*Index der Consumptieprijzen € 254,28 (06/2019).

Uw dakpannen zorgen voor schade bij de buren

Felle windstoten deden een paar pannen op de wagen van uw buren belanden. Die kosten gaan de pan uitswingen! Maar hier gaat het om ‘nevenschade’ aan andermans eigendom door een storm. In verzekeringstaal: ‘schade aan derden’. Dan betaalt uw BA privéleven - ook wel de familiale verzekering genoemd - de kosten. Natuurlijk op voorwaarde dat u zo’n formule hebt afgesloten. Wat moet er precies gebeuren? Uw buren moeten de schade aangeven bij hun verzekeraar. Deze zal dan het schadebedrag terugvragen aan u, of liever: aan uw verzekering.

 

En als de dakpannen op úw wagen zijn beland?

Doe dan een beroep op uw (Mini) Omnium (Plus) Autoverzekering. Uw wagen wordt immers niet gedekt door uw woningverzekering, zelfs als u de eigenaar van de wagen bent.

 

De storm wordt erkend als ‘natuurramp’. Wat dan?

Heel soms erkent de overheid een weersverschijnsel als ‘uitzonderlijk’. Bijvoorbeeld windsnelheden van meer dan 130 km per uur. Neem dan snel contact op met uw gemeente om te weten welke procedure u moet volgen. Maar ook of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van het Rampenfonds. Ontvangt u deze regionale schadevergoeding maar hebt u deze kosten al teruggekregen via uw verzekering? Laat dat snel weten aan uw verzekeraar.

 

Wanneer spreken we van een ‘storm’?

Bij een storm registreert het dichtstbijgelegen meetstation van het KMI een windsnelheid van minstens 80 km/uur.

 

Hoe beperkt u stormschade?

 • Controleer regelmatig de toestand van uw dak en schoorsteen. (maar klim nooit op het dak tijdens een onweer of storm!)
 • Installeer een bliksemafleider op het dak en op uw stopcontacten.
 • Maak regelmatig de dakgoten en regenpijpen schoon.
 • Ga na of de zonnepanelen, goten en antennes goed vastzitten.
 • Verwijder dode takken van de bomen.

 

Storm op komst! Wat doet u dan?

 • Haal alles binnen wat door de wind of een regenvlaag meegenomen kan worden.
 • Sluit deuren en vensters af, vergeet de garagepoort niet.
 • Haal de stekker van alle elektrische apparaten uit het stopcontact.

 

Tijdens de storm:

 • Neem geen douche of bad.
 • Kijk geen tv en gebruik uw computer niet.
 • Blijf binnen. Schuil nooit onder een boom.
 • Raak geen elektrische draden aan die op de grond zijn gevallen.
 • Bel niet met een vast toestel.

 

Voor meer info raadpleeg de algemene voorwaarden en de Infofiche (IPID).

 

De Ethias Woningverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het tenminste 3 maanden voor de vervaldag door een van de partijen wordt opgezegd. Bent u niet tevreden? U kunt een brief sturen naar Ethias, Prins‑Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, of een e‑mail naar klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.

 

Andere artikels over dit onderwerp:
 

Waterschade in uw woning? Ethias helpt u om de financiële lasten te verlichten.

Mag u zelf schade herstellen? Absoluut. Hier leest u er alles over

Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.