Verzekering voor Segway, Hoverboard en Elektrische Step

Waarom kiezen voor ‘Ethias Bike & More’?

  • Een volledig en uniek aanbod op de markt
  • Verzekering op maat in functie van uw behoeften
  • Lager tarief indien u meerdere contracten afsluit


  • PROMO-20%* op alle waarborgen!

Voornaamste dekkingen
‘Ethias Bike & More’

 

De verzekering van Ethias voor kleinere voertuigen is uniek op de markt en echt op maat. Om u en uw gemotoriseerd voertuig (elektrische scooter, hoverboard, segway etc....) of niet-gemotoriseerd voertuig (skateboard, rollerblade, scooter...) te verzekeren, heeft u keuze uit 4 waarborgen, volgens uw behoeften.

 

Goed om te weten 

- Als u een voortbewegingstoestel gebruikt, gemotoriseerd (hoverboard, segway, …) of niet (skateboard, rolschaatsen, …), dekt Ethias uw Burgerlijke Aansprakelijkheid en uw Rechtsbijstand gratis via haar Familiale verzekering.

- De waarborgen treden in werking na een wachttermijn van 7 dagen vanaf de aanvangsdatum van het contract, tenzij het contract is gestart binnen de 2 dagen na aankoop van het nieuwe voortbewegingstoestel.

 

De onmisbare optie ‘Bestuurder en Passagiers‘ verzekert …


Wie?
Alle personen van het gezin, indien ze het verzekerde toestel gebruiken (bestuurders en passagiers).
Wat?

Indien de bestuurder gewond is:

- De geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie- en prothesekosten

- De esthetische schade

- De economische en morele schade die voortvloeit uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid

- de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.

 

Indien de bestuurder overleden is:

- De terugbetaling van de begrafeniskosten

- De economische en morele schade van de rechtverkrijgenden.

De helm van de bestuurder, als die beschadigd is na een ongeval.

Waar?
Overal ter wereld.
Hoeveel?
- Tot € 25.000 per ongeluk en per slachtoffer, zonder vrijstelling.
- Tot € 130 per helm, zonder vrijstelling. 
Voorwaarden:
Het voortbewegingstoestel moet maximum 5 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de aankoopfactuur in nieuwe staat doet dienst als referentie).

 

Optie Diefstal dekt …


Wat?

- Diefstal (volledig of gedeeltelijk) van uw toestel of de poging daartoe

- Diefstal met agressie t.o.v. de bestuurder

- Diefstal met inbraak als uw toestel zich in een afgesloten lokaal/voertuig bevindt

- De aan het toestel vastgemaakte accessoires op voorwaarde dat ze gemeld worden op de aankoopfactuur van het toestel in nieuwe staat of op een aparte factuur EN dat hun waarde is opgenomen in de verzekerde waarde van het toestel.

Goed om te weten: bewaar de aankoopfactuur van uw toestel en uw accessoires. Ethias zal erom vragen in geval van diefstal of schade.
Waar?
Overal ter wereld.
Vrijstelling?
- Zonder vrijstelling.
Ontwaarding:
- 0 % tijdens het 1ste jaar
- Vanaf de 13de maand: 1 % per maand van de verzekerde waarde (met een maximale ontwaarding van 75 %). Zie concreet voorbeeld
Voorwaarden:
Het voortbewegingstoestel moet maximum 1 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de datum van de aankoopfactuur in nieuwe staat doet dienst als referentie).

Voornaamste uitsluitingen:

- Diefstal van de afneembare accessoires van het toestel (onder andere: zak, tas, mand, navigatietoestellen, laptops, camera’s, fietspomp en drinkbus)
- Voor elektrische toestellen : diefstal van de batterij alleen
- Diefstal van een/de wiel(en)
- Diefstal, de daaruit voortvloeiende schade of poging tot diefstal indien deze werd gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of zijn/haar partner, familieleden of kennissen aan wie het toestel en/of de sleutels zijn toevertrouwd.

 

De optie Materiële schade,

brand inbegrepen, dekt …


Wat?

- Stoffelijke schade aan het toestel ten gevolge van een ongeval, een val, vandalisme, natuurkrachten en aanraking met dieren;

- Brandschade veroorzaakt door de batterij van het elektrische toestel;

- De volledige terugbetaling als uw toestel niet hersteld kan worden of als de herstellingskosten groter zijn dan de waarde van het toestel op het moment van het schadegeval (= ‘totaal verlies’).

Goed om te weten: bewaar de aankoopfactuur van uw nieuwe toestel en uw accessoires. Ethias zal erom vragen in geval van diefstal of schade.
Door wie?
Alle personen van het gezin, indien ze het verzekerde toestel gebruiken (bestuurders en passagiers).
Waar?
Overal ter wereld.
Vrijstelling?
- Zonder vrijstelling in geval van ‘totaal verlies’ / vrijstelling van € 50 in geval van herstelling.
Voorwaarden:
Het voortbewegingstoestel moet maximum 1 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de aankoopfactuur in nieuwe staat dienstdoet als referentie).

Ontwaarding (in geval van ‘totaal verlies’):

- 0 % tijdens het 1ste jaar;
- Vanaf de 13de maand: 1 % per maand van de verzekerde waarde (met een maximale ontwaarding van 75 %). Zie concreet voorbeeld

Voornaamste uitsluitingen:

- Slijtage of schade veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud
- Esthetische schade zoals strepen, schrammen, schilferen, ...

 

De optie Pechverhelping, in België,

geeft u bijstand …


Wanneer?

In geval van ongeval, mechanische of elektrische pech, lekke band, diefstal of poging daartoe, verlies van de sleutels van het slot. Indien nodig, brengen we u terug thuis..

Goed om te weten: de pechverhelper komt alleen maar tussen op een bereikbare straat/weg.
Wie?
Alle personen van het gezin, indien ze het verzekerde toestel gebruiken (bestuurders en passagiers).
Waar?
 In België en tot 50 km voorbij de landsgrenzen.
Voorwaarden:
Het voortbewegingstoestel moet maximum 5 jaar oud zijn op het moment van de inwerkingtreding van de waarborg (de aankoopfactuur in nieuwe staat doet dienst als referentie).

Voornaamste uitsluitingen:

- Platte batterij;
- Geen tussenkomst indien < 1 km van de woonplaats.

 

 

Voornaamste algemene uitsluitingen:

- Dronkenschap of strafbaar alcoholgehalte
- Deelname aan wedstrijden of snelheidsraces
- Het verhuren of het tegen vergoeding uitlenen van het toestel.

 

Wettelijke informatie

 

Ethias Bike & More is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van Ethias Bike & More, een omnium- en ongevallenverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaardenen en de infofiche. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be of in onze kantoren.

 

* Aanbod geldig van 18/05/2021 tot en met 30/06/2021. De verzekeringnemer geniet een korting van 20% ongeacht de waarborg die wordt onderschreven. De korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig.


In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.