Professionele voertuigenverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?

  • Waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid aan een voordelig tarief
  • Waarborgen Rechtsbijstand en Diefstal, Brand, Glasbraak, … (naargelang het voertuig)
  • Snelle en persoonlijke vergoeding

Voornaamste dekkingen
Verzekering Aanhangwagen


Basiswaarborg

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid
 (BA) dekt ...

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.
Wie?

De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).


Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd en voertuigen die in België zijn ingeschreven.

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.
Hoeveel?
Er is geen vrijstelling. De dekking voor lichamelijke schade is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot € 100.000.000,00.
Voorwaarden
De verzekering voor een caravan of aanhangwagen dient steeds afgesloten te worden bij de verzekeraar van het trekkend voertuig.

Indien de maximaal toegelaten massa (MTM) lager is dan 750 kg volstaat het om een duplicaat van de nummerplaat van het trekkend voertuig te bevestigen op de aanhangwagen. Deze aanhangwagens zijn automatisch en gratis gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheid van het trekkend voertuig. 

Indien de maximaal toegelaten massa (MTM) hoger is dan 750 kg dient een afzonderlijke verzekeringspolis te worden afgesloten en een specifieke nummerplaat aangevraagd te worden (Q-plaat).

Meer info over de inschrijving van een aanhangwagen...

Voornaamste uitsluitingen


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid geeft geen dekking voor:

• De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig;
• De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen, enz.).

Documenten

 

Infofiche (IPID)