Leerkrachtenverzekering | Ethias

Wist u dat ?

Leerkrachten genieten superpromoties bij Ethias !

Leerkrachten

Welke promoties ?

Het gaat vooral om kortingen op onze belangrijkste producten, om gratis verzekeringen of om de mogelijkheid om uw premies maandelijks te betalen zonder kosten.
Wist u dat ?

Goed om te weten: deze kortingen zijn combineerbaar !

De kortingen gelden zelfs als u ze combineert met lopende aanbiedingen. Als u bijvoorbeeld tijdens het Autosalon een autoverzekering afsluit, kunt u uw lerarenkorting combineren met de korting in het kader van het Autosalon.

Korting op uw Autoverzekering

10% korting op een nieuwe Autoverzekering en bij een vervanging van voertuig.(1)

Permanente korting van 5% op de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanraking met dieren. Op de waarborg materiële schade bedraagt deze permanente korting zelfs 10%.

Korting voor jonge bestuurders

Tot -15% op de Autoverzekering.(2)

-20%
Bromfietsverzekering Ethias

Korting op uw Bromfietsverzekering

10% korting op een nieuwe Bromfietsverzekering en bij een vervanging van voertuig.(1)

-20%
Ethias Bike & More

Korting op uw verzekering Bike & More

Tot -10% korting op een nieuwe verzekering Bike & More en bij een vervanging van voertuig.(1)

Korting op uw Woning- of Huurdersverzekering

-10% op een nieuwe Woning- of Huurdersverzekering.(1)

Korting op uw verzekering Rechtshulp
 

5% blijvende korting op de verzekering Rechtshulp.(3)

De Ethias Academic Lerarenverzekering 100% GRATIS!

De Ethias Academic Lerarenverzekering 100% GRATIS!(4)

Ze dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van uw beroep als leraar en nog veel meer.

En dat is niet alles: u kunt ook uw premies maandelijks betalen zonder kosten(5)

Hoe kunt u deze kortingen genieten ?

Om uw persoonlijke premie te berekenen kunt u een afspraak maken in een Ethias-kantoor, ons bellen op 011 28 28 98 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 8.30 u. tot 12.30 u.) of een e-mail sturen naar ambtenaren.offerte@ethias.be. Deel de voordeelcode "INSP ACA” mee aan uw Ethias-adviseur. Dit aanbod geldt niet voor contractaanvragen via www.ethias.be.

Wil je deze kortingen ontvangen? Neem dan contact met ons op.

De korting voor leerkrachten wordt niet automatisch verrekend in de online offertes.
Neem daarom contact op met een adviseur voor een gepersonaliseerde offerte en vermeld de kortingscode « INSP ACA ».
Telefonisch
Telefonisch
Maandag-vrijdag: 8 u. – 20 u.
Zaterdag: 8.30 u. – 12.30 u
Een bericht sturen
Een bericht sturen
Vermeld de kortingscode "INSP ACA" in uw bericht.
Via videogesprek
Via videogesprek
Spreek een van onze adviseurs van bij jou thuis via videoconferentie
In een kantoor
In een kantoor
Maak een afspraak in een van onze 37 kantoren.

Voorwaarden van het aanbod

(1) De korting van 10% is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die in eigen naam of op naam van hun partner of een inwonend kind een Autoverzekering, Woning- of Huurdersverzekering, Bromfietsverzekering of een verzekering Bike & More wensen af te sluiten. Deze korting is geldig op de eerste jaarpremie van alle waarborgen van een nieuwe Autoverzekering, Woning- of Huurdersverzekering, Bromfietsverzekering of een verzekering Bike & More. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(2) Ethias Young Drivers: korting geldig op de verzekering BA en de 4 omniumformules op voorwaarde dat je tussen 18 tot en met 29 oud bent op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en de laatste 5 jaar niet aansprakelijk was voor een schadegeval gedekt door de verzekering BA of de waarborg Stoffelijke schade.

(3) Dit voordeel is exclusief gereserveerd voor onderwijzend personeel, die op hun eigen naam of op naam van een gezinslid een verzekering Rechtshulp wensen af te sluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(4) Indien u een contract Academic (met waarborg Academic Plus) onderschrijft, is de premie gratis zolang u titularis bent van twee andere verzekeringscontracten bij Ethias waaronder Auto of Brand. Indien u door de opzegging van één van deze contracten niet langer titularis bent van de voormelde verzekeringen, verliest u dit voordeel. Uw contract Ethias Academic zal dan vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag worden gefactureerd aan het tarief dat op dat moment van kracht is.

(5) Als u twee Auto- en/of Brandverzekeringen bij Ethias heeft afgesloten kan u kiezen voor gratis maandelijkse premiebetaling (via domiciliëring) voor uw Auto- en Brandverzekeringen. De minimum jaarpremie bedraagt € 150.

Promotie voor tweewielers 2024: aanbod geldig van 16/04/2024 tot en met 4/07/2024. De verzekeringnemer geniet een korting van 20% op een Bike & More Verzekering ongeacht de waarborg die wordt onderschreven. De korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig.

Promotie voor tweewielers 2024: aanbod geldig van 16/04/2024 tot en met 4/07/2024. De verzekeringnemer geniet een korting van 20% op een Bromfietsverzekering ongeacht de waarborg die wordt onderschreven. De korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig.

 

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.