Assistance Car

Wist u dat ?

Leerkrachten genieten superpromoties bij Ethias !

Leerkrachten

Welke promoties ?

Het gaat vooral om kortingen op onze belangrijkste producten, om gratis verzekeringen of om de mogelijkheid om uw premies maandelijks te betalen zonder kosten.
Wist u dat ?

Goed om te weten: deze kortingen zijn combineerbaar !

De kortingen gelden zelfs als u ze combineert met lopende aanbiedingen. Als u bijvoorbeeld tijdens het Autosalon een autoverzekering afsluit, kunt u uw lerarenkorting combineren met de korting in het kader van het Autosalon.
Autoverzekering Ethias

Korting op uw Autoverzekering

Tot -40% korting op een nieuwe Autoverzekering en bij een vervanging van voertuig.(1)

Ethias Young Drivers

Korting voor jonge bestuurders

Tot -45% korting op de Autoverzekering.(1)

Zie toegangsvoorwaarden.(2)

Bromfietsverzekering Ethias

Korting op uw Bromfietsverzekering

Tot -35% korting op een nieuwe Bromfietsverzekering en bij een vervanging van voertuig.(3)

Ethias Bike & More

Korting op uw verzekering Bike & More

Tot -35% korting op een nieuwe verzekering Bike & More en bij een vervanging van voertuig.(4)

Korting op uw Woning- of Huurdersverzekering

-10% op een nieuwe Woning- of Huurdersverzekering.(5)

Korting op uw verzekering Rechtshulp
 

5% blijvende korting op de verzekering Rechtshulp.(6)

De Ethias Academic Lerarenverzekering 100% GRATIS!

De Ethias Academic Lerarenverzekering 100% GRATIS!(7)

Ze dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van uw beroep als leraar en nog veel meer.

En dat is niet alles: u kunt ook uw premies maandelijks betalen zonder kosten(8)

Hoe kunt u deze kortingen genieten ?

Om uw persoonlijke premie te berekenen kunt u een afspraak maken in een Ethias-kantoor, ons bellen op 011 28 28 98 (van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 20 u. en op zaterdag van 8.30 u. tot 12.30 u.) of een e-mail sturen naar ambtenaren.offerte@ethias.be. Deel de voordeelcode "INSP ACA” mee aan uw Ethias-adviseur. Dit aanbod geldt niet voor contractaanvragen via www.ethias.be.

Heb je een vraag?

Vraag het aan Mathias
Vraag het aan Mathias
Gedaan met bladeren door FAQ’s want Mathias gaat voor jou aan de slag!

Chat online
Chat online
Chat via onze website live met een van onze adviseurs. 
 
Contacteer ons
Contacteer ons
Bel ons, praat met één van onze adviseurs (via videocall of in een Ethias-kantoor) of mail ons. Aan jou de keuze.

Voorwaarden van het aanbod

(1) Promoactie voor het Autosalon 2023 , geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023. 
Nieuwe thermische en hybride wagens en bestelwagens : de verzekeringnemer geniet een korting van 40% op een Omnium of Omnium Plus. De korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig als het eerste inschrijvingsjaar van het voertuig overeenkomt met 2021 tot en met 2023. Dit aanbod is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Deze korting bestaat enerzijds uit een korting van 30% op de formule Omnium en Omnium Plus (geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023) in geval van een nieuw contract of bij een vervanging van voertuig, en anderzijds uit een korting van 10% uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod. Niet cumulatief met de permanente korting voor hybride voertuigen van maximaal 100gr CO2.
Tweedehands thermische en hybride wagens en bestelwagens : de verzekeringnemer geniet een korting van 35% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid alsook een korting van 35% op alle Omniumformules. De kortingen zijn van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig als het eerste inschrijvingsjaar van het voertuig overeenkomt met 2020 tot en met 1994. Dit aanbod is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Deze korting bestaat enerzijds uit een korting van 25% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid en 25% op alle Omniumformules  (geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023) in geval van een nieuw contract of bij een vervanging van voertuig, en anderzijds uit een korting van 10% uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod. Niet cumulatief met de permanente korting voor hybride voertuigen van maximaal 100gr CO2.
Nieuwe en tweedehands 100% elektrische wagens en bestelwagens : dit aanbod is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Deze korting bestaat enerzijds uit een korting van 30% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid en 30% op alle Omniumformules in geval van een nieuw contract of bij een vervanging van voertuig, en dit gedurende de hele looptijd van het contract, en anderzijds uit een korting van 10% op de eerste jaarpremie uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(2) Ethias Young Drivers: korting geldig op de verzekering BA en de 4 omniumformules op voorwaarde dat je tussen 18 tot en met 29 oud bent op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en de laatste 5 jaar niet aansprakelijk was voor een schadegeval gedekt door de verzekering BA of de waarborg Stoffelijke schade.

(3) Promoactie voor het Autosalon 2023 , geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023. 
Niet-elektrische Bromfiets : de verzekeringnemer geniet een korting van 35% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid als hij een autoverzekering heeft afgesloten of hij al een autoverzekering heeft. Deze korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig. Dit aanbod is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Deze korting bestaat enerzijds uit een korting van 25% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid (geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023) in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig als de verzekeringnemer een autoverzekering heeft afgesloten of al een autoverzekering heeft, en anderzijds uit een korting van 10% uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod. 
Elektrische Bromfiets : dit aanbod is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Deze korting bestaat enerzijds uit een korting van 15% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid en een korting van 10% op de waarborg Brand en Diefstal voor ieder nieuw contract en bij vervanging van voertuig, en dit gedurende de hele looptijd van het contract, en anderzijds uit een korting van 10% op de premie Burgerlijke Aansprakelijkheid en de waarborg Brand en Diefstal, van toepassing op de eerste jaarpremie en uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(4) Promoactie voor het Autosalon 2023 , geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023. 
De verzekeringnemer geniet een korting van 35% op een Bike & More verzekering ongeacht de waarborg die wordt onderschreven als hij een autoverzekering heeft afgesloten of hij al een autoverzekering heeft. Deze korting is van toepassing op de eerste jaarpremie in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig. Dit aanbod is uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Deze korting bestaat enerzijds uit een korting van 25% op alle waarborgen (geldig van 26/01/2023 tot en met 31/03/2023) in geval van een nieuw contract of in geval van een vervanging van voertuig als de verzekeringnemer een autoverzekering heeft afgesloten of al een autoverzekering heeft, en anderzijds uit een korting van 10% uitsluitend voorbehouden aan onderwijzend personeel die op hun eigen naam of op naam van een inwonend gezinslid een nieuw contract onderschrijven of bij vervanging van voertuig. Contractaanvragen op www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(5) De korting van 10 % is exclusief gereserveerd voor onderwijzend personeel, die in eigen naam of op naam van hun partner of een inwonend kind een Woning- of Huurdersverzekering wensen af te sluiten. Deze korting is geldig op de eerste jaarpremie van alle waarborgen van een nieuwe Woning- of Huurdersverzekering. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(6) Dit voordeel is exclusief gereserveerd voor onderwijzend personeel, die op hun eigen naam of op naam van een gezinslid een verzekering Rechtshulp wensen af te sluiten. Contractaanvragen via www.ethias.be zijn uitgesloten van dit aanbod.

(7) Indien u een contract Academic (met waarborg Academic Plus) onderschrijft, is de premie gratis zolang u titularis bent van twee andere verzekeringscontracten bij Ethias waaronder Auto of Woning. Indien u door de opzegging van één van deze contracten niet langer titularis bent van de voormelde verzekeringen, verliest u dit voordeel. Uw contract Ethias Academic zal dan vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag worden gefactureerd aan het tarief dat op dat moment van kracht is.

(8) Als u twee Auto- en/of Brandverzekeringen bij Ethias heeft afgesloten kan u kiezen voor gratis maandelijkse premiebetaling (via domiciliëring) voor uw Auto- en Brandverzekeringen. De minimum jaarpremie bedraagt € 150.
 

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.