Certiflex-8

Certiflex-8

CertiFlex-8, een levensverzekering van Tak 21

Certiflex-8
Opgelet

Dit verzekeringsproduct is door Ethias NV verdeeld, voor rekening van Integrale.

Om aan de Europese solvabiliteitsnormen en aan de eisen van de Nationale Bank van België (NBB) te voldoen, is Integrale al enkele maanden op zoek naar een overnemer.

  • Op 23 februari heeft de NBB een college van tijdelijke bestuurders aangesteld om de analyse van de mogelijkheden tot overname af te ronden, alle maatregelen te nemen om een overdracht van activiteiten te vergemakkelijken en de verkoop van activiteiten af te ronden indien er een serieuze overnemer is. 
  • Op 6 mei hebben de voorlopige bestuurders de overeenkomst van overdracht van de activiteiten met Monument Assurance Belgium ondertekend. Deze overdracht is nog onderhevig aan de voorafgaande vervulling van verschillende voorwaarden waaronder de definitieve goedkeuring van de NBB.
 Alle informatie kan je terugvinden op de website van Integrale.

Belangrijke informatie :

  • Je Certiflex-portefeuille is beschermd door het garantie-en beschermingsfonds tot € 100.000 per verzekeringsnemer.
  • We hebben als distributeur van de Certiflex-producten geen enkele zeggenschap over de beslissingen die genomen worden. In een persbericht hebben we op 25 februari bevestigd dat we de belangen van onze klanten verdedigen en dat het beschermen van hun eigendom altijd al onze prioriteit is geweest.

We houden je op de hoogte per e-mail van het verloop van de situatie en vanzelfsprekend zijn we ter beschikking voor al jouw vragen.

Info en contact

Ethias biedt geen nieuwe contracten meer aan. Voor vragen in verband met een bestaand contract, kan je ons contacteren per telefoon of per email.

Wettelijke informatie

Ethias nv, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik. Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 0196, onderworpen aan het Belgische recht en handelend als verzekeringsdistributeur voor Integrale in het kader van de commercialisering van de contracten tegen flexibele premies CertiFlex-8, CertiFlex Pensioen en CertiFlex Fiscaal. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB. 

Heeft u een klacht, dan kunt u zich wenden tot Ethias, Prins- Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10, e-mail: klachtenbeheer@ethias.be. Indien u langs die weg geen oplossing vindt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel - Fax 02 547 49 75.