Assurance Solde Restant Dû

Schuldsaldoverzekering

Verzeker de terugbetaling van je lening in geval van overlijden.

Schuldsaldoverzekering

Waarom kiezen voor onze schuldsaldoverzekering?

Met een schuldsaldoverzekering hoef je je geen zorgen te maken over de aflossing van je hypotheek na een plotseling of vroegtijdig overlijden. Deze verzekering betaalt, geheel of gedeeltelijk, het resterende bedrag terug. Op die manier draait je partner of naaste familie niet op voor de lening.
Est-elle obligatoire ?

Is ze verplicht?

Wettelijk is een schuldsaldoverzekering niet verplicht. Het kan echter gebeuren dat je bank vraagt dat je deze verzekering onderschrijft alvorens ze het krediet toekennen. Je bent steeds vrij om te kiezen waar je de verzekering onderschrijft (dit moet dus niet noodzakelijk bij je bank zijn)

Wat dekt deze verzekering?

Bij Ethias, beslis jij! Jij bepaalt eerst het te verzekeren kapitaal: als je bijvoorbeeld een lening hebt van 100.000 euro die moet worden terugbetaald, kun je het hele bedrag verzekeren of slechts een deel ervan. Het hangt allemaal af van het dekkingspercentage dat jij kiest:
50% + 50% dekking
50% + 50% dekking
Als je samen leent, is elke partner gedekt voor 50% van het terug te betalen bedrag. Als de ene overlijdt, hoeft de ander dus maar de helft van het resterende bedrag aan de bank te betalen. Wij betalen de andere helft van de aflossing.
100% + 100% dekking
100% + 100% dekking
In dit geval is 100% van het terug te betalen bedrag gedekt, zowel voor jou als voor je partner. Als iemand plotseling overlijdt tijdens de looptijd van je hypotheek, betalen we het hele resterende saldo aan de bank terug.
Dekking op maat
Dekking op maat
Omdat elke klant uniek is, biedt Ethias je de mogelijkheid om je eigen dekking te bepalen, aangepast aan je persoonlijke situatie.

Wat is er niet gedekt?

De Ethias Schuldsaldoverzekering komt niet tussen in de volgende gevallen:
  • indien de verzekerde opzettelijk een gezondheidsprobleem verzwijgt op het ogenblik van de inschrijving
  • in geval van zelfmoord van de verzekerde tijdens het eerste jaar van het contract
  • indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een opzettelijke handeling van de verzekeringnemer of de begunstigde

Ontdek al onze dekkingen en uitsluitingen in onderstaande documenten:

algemene voorwaarden , infofiche

Wat is de looptijd van het contract?

De looptijd van het contract is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden en komt gewoonlijk overeen met de looptijd van de lening. Het contract wordt automatisch beëindigd in de volgende gevallen:
 
  • in geval van overlijden van de verzekerde
  • in geval van een volledige aflossing van de lening
  • in geval van niet-betaling van de premie, 30 dagen nadat de verzekeringsnemer werd op de hoogte gebracht per aangetekende brief
  • in geval van annulering binnen de 30 dagen na inwerkingtreding van het contract
  • op de vervaldag van het contract

Hoeveel kost deze verzekering?

De premie is afhankelijk van verschillende criteria zoals bijvoorbeeld de looptijd en het bedrag van je hypothecair krediet, je leeftijd, eventuele ziektes*,…

Je beslist zelf of je kiest voor een éénmalige premie of recurrente premies gedurende 2/3e van de looptijd waarbij zelf gekozen kan worden voor maandelijkse, trimesteriële, semesteriële of jaarlijkse betalingen. 

Om gratis een simulatie te krijgen:

Telefonisch
Telefonisch
Maandag-vrijdag: 8 u. – 20 u.
Zaterdag: 8.30 u. – 12.30 u.
Via videogesprek
Via videogesprek
Spreek een van onze adviseurs van bij jou thuis via videoconferentie
In een kantoor
In een kantoor
Maak een afspraak in een van onze 37 kantoren
* Sinds begin 2015 zijn er wettelijke maatregelen van kracht die de schuldsaldoverzekering toegankelijker maken voor mensen met gezondheidsproblemen. Lees er alles over via volgende link : https://www.assuralia.be/nl/artikel/schuldsaldoverzekeringen-wettelijke-maatregelen-van-kracht-sinds-begin-2015 ;
Ontdek ons pack Home In One

Binnenkort eigenaar van een woning?

Ontdek ons pack Home In One

Heb je je zinnen gezet op je eerste eigen thuis? Proficiat alvast! Kijk zeker eens even naar ons pack Home In One

Wettelijke informatie

De schuldsaldoverzekering (tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal (Tak 21)) is een contract van bepaalde duur onderworpen aan het Belgisch Recht. De einddatum van je contract wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.

Iedere beslissing tot het afsluiten van Schuldsaldoverzekering van Ethias, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.