Beschermt mijn autoverzekering me voldoende bij een ongeval?

Om dat te weten, beantwoordt u deze 3 vragen:

Daalt je bonus-malus sneller wanneer je geen ongevallen hebt?
26 jaar of jonger? Dan daalt je bonus-malus bij Ethias dubbel zo snel* als je geen ongeval veroorzaakt. Zo wordt jouw premie laag, lager, laagst!
Kan je rekenen op gratis pechverhelping?
Ethias helpt je kosteloos en binnen de 30 minuten bij een ongeval in België, in Luxemburg of tot 25 km vanaf de Belgische grens.
Krijg je een vervangwagen?
Bij Ethias krijg je gratis een vervangwagen als je in je recht bent na een ongeval, of als je een Omnium- of Omnium Plus-verzekering hebt en een beroep doet op een van onze erkende herstellers.
Welke formule past bij jou?
De verplichte basis: dek schade aan derden
Meillieure Assurance RC Auto

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is een verplichte basiswaarborg. Zo’n BA dekt materiële en lichamelijke schade die u met uw wagen veroorzaakt aan derden. Maar da’s niet alles: uw BA komt ook tussen voor lichamelijke schade van passagiers in uw voertuig wanneer u zelf in fout bent. Opgelet: om gedekt te zijn in geval van lichamelijke schade door een ongeval in fout, moet de bestuurder wel een bestuurdersverzekering hebben.

Met de BA-Autoverzekering van Ethias maakt u de juiste keuze: Decavi verkoos de BA-Autoverzekering van Ethias in 2018 immers voor de 3de keer tot Beste BA-Auto!**De gemoedsrust: dek schade aan uw voertuig

U bent in fout en hebt schade aan uw voertuig? Da’s geen probleem met de 4 Omniumformules van Ethias. Kies de formule die het best bij u past:

Mini Omnium
Uw wagen heeft al wat kilometers op de teller
 • Diefstal
 • Brand
 • Glasbreuk
 • Natuurkrachten
 • Aanrijding met dieren
Mini Omnium Plus
Uw wagen is tussen 3 en 5 jaar oud

= Mini Omnium

 • Dekking totaal verlies
Omnium
Uw wagen is minder dan 3 jaar oud

= Mini Omnium Plus

 • Alle materiële schade door een ongeval
 • Vandalisme
 • Waardebehoud tot de 13de maand
Omnium Plus
De 'all inclusive'-formule van Ethias

= Omnium

 • Waardebehoud tot de 31ste maand
 • Diefstal uit uw wagen (tot € 500)
 • Vervangwagen tot 30 dagen na diefstal
Het onmisbare: dek uw eigen lichamelijke schade

U was in fout en hebt zelf lichamelijke schade opgelopen? Dan komt uw BA-Autoverzekering niet tussen. Gelukkig dekt de Bestuurdersverzekering uw medische, chirurgische en farmaceutische behandelingskosten. En het komt ook tussen in geval van tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid.


De Bestuurdersverzekering biedt geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit dronkenschap of alcoholintoxicatie hoger dan of gelijk aan 1,5 gram op het moment van het schadegeval.

De Ethias Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.


* Je kunt tot het systeem ‘Young Drivers Bonus’ toetreden, op voorwaarde dat je tussen 18 tot en met 26 jaar oud bent op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de laatste 5 jaar geen ongeval in fout hebt gehad. Geldig bij het afsluiten van een nieuw contract BA-Autoverzekering of bij een vervanging van voertuig.


** Trofee DECAVI gepubliceerd op 26 april 2018 in La Libre Belgique (Categorie Verzekeringen Niet-Leven – BA Auto - n°1 uit de 15 producten in deze categorie ).


Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 – BIC: GKCCBEBB.