Decavi 2019

De beste verzekering “arbeidsongevallen”

Deze prijs voor beste arbeidsongevallenverzekering getuigt van de expertise en de kwaliteitsvolle service die Ethias ten dienste van de Collectiviteiten stelt.

 

Naast de traditionele diensten in het kader van deze verzekering (verplicht voor alle werkgevers in de particuliere sector en facultatief voor openbare instellingen) biedt Ethias sinds 2018 haar verzekerden, die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, een programma voor ondersteuning en professionele re-integratie dat uniek is in België. Dit programma loopt in samenwerking met vzw Emino (Vlaanderen) en Prorienta (Wallonië) en stelt het slachtoffer, zijn dagelijkse leven en zijn toekomst centraal in de aanpak.

 

Ethias is ook de eerste arbeidsongevallenverzekeraar die een elektronisch derdebetalersysteem voor kinesitherapieverzorging toepast, “AssurKINE” genaamd. Ook "AssurPharma” zorgt voor vereenvoudiging via een snelle, elektronische verzending van apothekerskosten. Dit zijn tal van diensten die het leven van het slachtoffer vereenvoudigen.