Een vraag?

Brand en aanverwante gevaren

Waarom kiezen voor Ethias ?
 • Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium
 • Verschillende aanpasbare waarborgen 
 • Ethias Prevention Corner : al onze preventieadviezen beschikbaar online  

Brand en aanverwante gevaren

U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand :

 • Brand
 • Bliksem
 • Ontploffing
 • Implosie
 • Aanraking door een voertuig van derden
 • Rookschade
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Elektriciteitsschade
 • Storm-en hagelschade
 • Sneeuwdruk en waterschade

 

Deze basisdekking kan vervolledigd worden door de dekking diefstal, vandalisme, onrechtstreekse verliezen,...

 

Gelieve te noteren dat de Ethias contracten de dekking van bepaalde van deze gevaren combineren met de post « waarborgen bijhorigheden » die de afvalkosten, de afbraak, verhaal op derden, verhaal op huurders,… » zal dekken. 

Dekking "Bedrijfsschade"

Een bijkomende, maar zeker nuttige dekking voor uw onderneming is de waarborg "bedrijfsschade".

Deze compenseert de gederfde winst en de vaste kosten zoals afbetalingen en personeelskosten die u verder moet blijven betalen na een schadegeval. Zo kan uw onderneming financieel overleven.

 

Weet u dat 50 % van de ondernemingen, niet verzekerd in bedrijfsschade, in de problemen komen in de 5 jaren na het voorkomen van een schadegeval.