Een vraag?

Verzekering Risk Management

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Anticiperen op bepaalde risico's
 • Hun financiële impact verminderen
 • Een globaal preventiebeleid aannemen 
 • Uw verzekeringskosten verminderen 

Risk Management

Ethias Services biedt een audit in riskmanagement aan, als hulp bij de cartografie van de risico’s binnen een entiteit. Een dergelijke globale aanpak van het risicobeheer zal een positieve impact hebben op de organisatie door:

 • risicopreventie en bijgevolg een mogelijke vermindering van de financiële gevolgen indien het voorval zou plaatsvinden.
 • een beter zicht op de risico's en dus een meer aangepaste verzekeringsdekking.
 • een eventuele vermindering van de verzekeringspremies dankzij een betere risicopreventie. 

Uitkomsten

Wat kunt u van deze audit in risk management verwachten?

 • een lijst van de kernrisico's en de beoordeling ervan (cartografie).
 • een identificatie van de pistes om deze risico’s te elimineren/te matigen.
 • een verslag over het toekomstig beleid inzake risicobeheer en interne controle.

  een verslag over het toekomstig beleid inzake risicobeheer en interne controle.
  een verslag over het toekomstig beleid inzake risicobeheer en interne controle.