Een vraag?

Bescherming van het patrimonium: brandrisico

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Begeleiding in het risicobeheer en de preventiepolitiek
 • Risicoanalyse ter plaatse
 • Ter beschikking stellen van documenten en technische nota's betreffende de reglementaire bepalingen, normen en goede praktijken.

Brandpreventie

Brandpreventie

Voor Ethias is het voorkomen van het brandrisico een van de prioriteiten op het vlak van veiligheid van personen, goederen en milieu.

 

Jaarlijks zijn er in ons land tienduizend branden.

 

Men kan zich tegen een groot aantal brandgevaren beschermen door regels inzake ontwerp en inplanting in acht te nemen, een goed beheer van de installaties (onderhoud) te garanderen en door hulpmiddelen en materiaal voor brandbestrijding te voorzien die aangepast zijn aan de situatie.

 

Ethias beschikt over een preventiedienst "property" die de veiligheidspartner van de verzekerden wil zijn.

 

Na het afsluiten van een brandpolis wordt het dossier toevertrouwd aan een ingenieur-preventieadviseur die uw contactpersoon zal zijn voor alle technische vragen over brandpreventie. 

Aangeboden diensten

Aangeboden diensten

 • Begeleiding in het risicobeheer en het preventiebeleid.
 • Steun en duidelijke antwoorden op vragen over de reglementering, de normen en de toepassing ervan. Onze adviseurs-experten kunnen de regels opstellen die van toepassing zijn op uw gebouwen en activiteiten en samen met u de beste oplossingen bepalen.
 • Ondersteuning en antwoorden op vragen over de impact van de technische brandpreventiemaatregelen op de brandpremies voor elke specifieke situatie.

  • Welke maatregelen worden opgelegd door de verzekeringspolis? 
  • Welke controles moeten worden uitgevoerd op de elektrische installaties?
  • Hoeveel branddetectoren moeten er worden geplaatst?
  • ...
 • Analyse van de risico's ter plaatse: de adviseurs-experten van Ethias beoordelen de risico's op basis van de toepasselijke reglementaire bepalingen en normen, maar ook op basis van de veiligheidsregels en de bewezen goede praktijken. Het resultaat van de risicoanalyse wordt opgenomen in een adviesverslag dat technische en organisatorische brandpreventiemaatregelen voorstelt.
 • Begeleiding bij de invoering van een preventieprogramma.

Documentatie

Documentatie

Wij stellen documenten en technische nota's ter beschikking van onze klanten die betrekking hebben op de invoering van de reglementaire bepalingen, de normen en de regels voor goede praktijken (deze documenten en technische nota's zijn dynamisch en houden rekening met de technische en reglementaire ontwikkelingen).