Een vraag?

Cyberpreventie

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Begeleiding in de uitvoering van een preventiepolitiek
 • Beheer van noodsituaties (dienstverlening 24/7)

Cyberpreventie

Cyberpreventie

Vandaag is er overal internetverbinding: websites, elektronische betalingen, digitalisering, internet van de dingen ... De kans om het slachtoffer te worden van een cyberaanval of een virus is groot.

 

In geval van een cyberaanval kunnen de kosten snel buitensporig worden:  wedersamenstellings- en herstelkosten van de informaticagegevens, bijkomende huur- of personeelskosten, identificatie- en wederindienststellingskosten van het informaticasysteem of de telefonie, eventuele losgelden, diefstal van gedematerialiseerde waarden ...

 

Door deze dreiging is het volledig gerechtvaardigd om te controleren of uw beveiligingssysteem opgewassen is tegen dit internationale fenomeen en om preventiemaatregelen te nemen.

 

De verbetering van de veiligheid zal tegelijkertijd afhankelijk zijn van de invoering van beschermingsmiddelen en preventieve acties (die bijvoorbeeld betrekking hebben op een gedragswijziging bij de gebruikers) maar ook over de mogelijkheid om snel te kunnen reageren bij een cyberaanval (tussenkomst van een expert met het oog op de recuperatie van de gegevens). 

 

Aangeboden diensten

Aangeboden diensten

 • De cyberpreventie vereist een voorafgaandelijke analyse van de beveiliging van uw informaticagegevens. Er bestaan verschillende analyseniveaus gaande van een check tot een diepgaande audit. Deze analyse zal toelaten de dringende beveiligingsacties op korte en middellange termijn te identificeren

   

  Door een beroep te doen op experts in het domein van cyberpreventie bieden wij een volledige dienstverlening (1): 

 • Audit van het ingevoerde preventiebeleid :

  • Bescherming van de persoonsgegevens.
  • Veiligheid van de netwerken.
  • Conform aan de richtlijn "cyber security" SRI ( Network and Information Security) en aan de AVGB (Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming) (kennisgevingsverplichting ...).
  • Multimedia-aansprakelijkheid.
 • Begeleiding bij de uitwerking van een actieplan afgestemd op de geïdentificeerde risico's.
 • Begeleiding bij de invoering van een preventiebeleid.
 • Advies en informatie.
 • Beheer van noodsituaties: onmiddellijke tussenkomst van een expert bij een cyberaanval met het oog op de recuperatie van de gegevens (24/7 gewaarborgde dienstverlening).
 • (1) Een globaal pakket bestaat niet enkel uit de voorafgaande analyse, het voorstel van preventiemaatregelen en de eventuele tussenkomst van een professional in IT-beveiliging voor het herstel van de gegevens bij een cyberaanval, maar omvat ook de dekking van de residuele verzekeringsrisico's.