Een vraag?

Ethias Services

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Meer expertise: doe een beroep op experts op actuarieel, fiscaal, financieel en juridisch vlak 
 • Meer automatisering: profiteer van hoogtechnologische tools
 • Meer tijd: besteed het beheer van uw dossiers uit en vertrouw het toe aan Ethias Services

Beheer van pensioenen voor privésector

Beheer van de aanvullende pensioenen voor de private ondernemingen

 • Steunend op de unieke expertise van Ethias, staat Ethias Services in voor:
 • de actuariële en financiële berekeningen
 • het opstellen van rapporten
 • juridische of fiscale analyses
 • het beheer van de betalingsverrichtingen

Beheer van pensioenen voor publieke sector

Beheer van de wettelijke en aanvullende pensioenen voor de openbare collectiviteiten

 • Ethias Services:
 • budgetteert de maandelijkse pensioenlast
 • voert tijdig de vereiste betalingen uit
 • past de sociale en fiscale afhoudingen toe op basis van ieders individuele situatie en op basis van de evolutie van de wetgeving
 • ziet toe op de evolutie van de wettelijke en reglementaire teksten en voert hiertoe alle vereiste controles in
 • staat in voor de aankoop, de ontwikkeling en de actualisatie van de elektronische betalingsprogramma's

Beheer BOAR

Beheer BOAR

Ethias Services kan instaan voor de administratieve afhandeling van schadegevallen in het kader van beheersovereenkomsten en zo onder meer:

 • alle berekeningen uitvoeren
 • expertiseopdrachten realiseren
 • de contacten met derden en dienstverleners verzekeren
 • als schakel fungeren met de begunstigden
 • de betaling van de rentes in arbeidsongevallen en beroepsziekten beheren en uitvoeren
 • alle berekeningen uitvoeren  oals de indexsprong, fiscale afhoudingen, perequatie, loonbeslag...

 

Wat de arbeidsongevallenrentes betreft, doet Ethias Services het volgende voor u:

 • uw maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse rentelast budgetteren
 • tijdig de vereiste betalingen uitvoeren
 • de sociale en fiscale afhoudingen toepassen op basis van ieders individuele situatie en op basis van de evolutie van de wetgeving
 • toezien op de evolutie van de wettelijke en reglementaire teksten en het invoeren van alle vereiste controles hiertoe

 

Zo hoeft u niet langer

 • de wetgeving en/of de toepasselijke reglementering te controleren
 • elektronische betalingsprogramma's aan te kopen, te ontwikkelen en te actualiseren
 • de beheerskosten met betrekking tot de betaling van uw rentes te dragen

Risicobeheer

Globaal en preventief risicobeheer

 • Betreffende globaal en preventief risicobeheer biedt Ethias Services:
 • een audit in risk management gerealiseerd door een onafhankelijk expert
 • Deze audit zal u toelaten uw strategische risico’s in kaart te brengen en over een methodologie te beschikken om een permanente audit in risk management in te voeren en voort te zetten.
 • Vervolgens kunnen de operationele risico's worden behandeld en geanalyseerd.

Erkenning van onze knowhow

Een erkenning van onze knowhow

In 2012 behaalt Ethias Services de ISAE 3402 certificering. De ISAE 3402 certificering is een norm die toelaat de betrouwbaarheid te waarborgen van de interne controles ingevoerd door Ethias Services voor de betaling van de pensioenen.