Een vraag?


Verzekeringen hospitalisatie Ethias
HospiFlex en Ambulante Zorg

Waarom kiezen voor Ethias?
 • U biedt uw medewerkers een uitgebreide dekking die aangepast is aan hun behoeften
 • U geniet een gewaarborgd tarief voor 2 jaar (onderhandelbaar)
 • U kiest voor een van de marktleiders in de collectieve hospitalisatieverzekeringen

De verzekering Ambulante Zorg

De verzekering Ambulante Zorg

Naast de verzekering Gezondheidszorg (hospitalisatie) biedt een verzekering Ambulante Zorg de mogelijkheid om medische kosten te dekken die geen verband houden met een ziekenhuisopname.

Wie aan de medewerkers van zijn/haar bedrijf of instelling een kwaliteitsvolle verzekering Ambulante Zorg weet te bieden, met de garantie van een onberispelijke service in geval van problemen, beschikt bijgevolg over een reële troef die zeer wordt geapprecieerd binnen het beschikbare gamma van extralegale voordelen.

 

Waarborgen

Waarborgen

Na aftrek van eventuele wettelijke of extralegale tussenkomsten betaalt Ethias (binnen de contractueel vastgelegde limieten) de ambulante medische kosten die voor rekening van de verzekerde blijven als ze:
 • medisch noodzakelijk zijn;
 • van diagnostische en/of curatieve aard zijn;
 • verstrekt zijn door erkende zorgverstrekkers;
 • voldoende beproefd zijn op therapeutisch vlak.

Welke types van ambulante kosten?

Welke types van ambulante kosten?

 • Kosten die verband houden met medische raadplegingen; voorgeschreven geneesmiddelen, bezoeken aan een homeopaat, acupuncturist, chiropractor of osteopaat; paramedische handelingen (verpleegkundige, kinesitherapeut, fysiotherapeut); medische, radiologische of laboratoriumonderzoeken; medische protheses (zoals een hoortoestel) en kunstledematen;
 • Optiekkosten: de kosten voor brillen, brilglazen en contactlenzen.
 • Tandkosten: de kosten in verband met bezoeken aan de tandarts, tandheelkundige en orthodontische behandelingen en tandprothesen.

Wie kan verzekerd worden?

Wie kan verzekerd worden?

 • Personeelsleden
 • Echtgenoten of samenwonenden
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen

Wat wordt niet terugbetaald?

Wat wordt niet terugbetaald?

Ethias hanteert de uitsluitingen die gebruikelijk zijn in de verzekeringssector. Bijvoorbeeld de prestaties die voortvloeien uit:

 

 • een poging tot zelfdoding;
 • intoxicatie als gevolg van drugsgebruik, misbruik van geneesmiddelen, toxicomanie, dronkenschap;
 • een opzettelijke daad;
 • sterilisatie;
 • een esthetische ingreep (met uitzondering van reconstructieve plastische chirurgie als gevolg van een ziekte of ongeval);
 • een verblijf in een kuuroord.

 

 

Vraag gratis een offerte of de algemene voorwaarden via 011 28 20 15.

 

Voor u de verzekering Ambulante Zorg afsluit, lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden.


De verzekering Ambulante Zorg is een gezondheidszorgverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Bent u niet tevreden? U kunt een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.

 

Wachttijd

Wachttijd

 • Er is een algemene wachttermijn van 3 maanden, behalve in de volgende gevallen:
 • Brillen en lenzen
  6 maanden.
  Voor de daaropvolgende monturen bedraagt de wachttijd 36 maanden vanaf de datum van de terugbetaling van het vorige montuur.
 • Gehoorprothesen
  12 maanden
 • Parodontale zorg, tandprothesen, bruggen, kronen, implantaten
  12 maanden
 • Orthodontische behandelingen
  24 maanden
 • Voor de facultatieve verzekerden van wie de aansluiting bij deze polis niet bevestigd wordt binnen de twee maanden nadat het recht op aansluiting zich opent, treedt de aansluiting in werking op de eerste dag van de dertiende maand volgend op de maand waarin de aansluitingsaanvraag wordt bevestigd.

Wachttijd

Wachttijd

Het contract voorziet een wachttijd. De duur en de toepassingsvoorwaarden van deze laatste worden beschreven in de algemene en specifieke voorwaarden van elk contract.