Jobs  |  EU  |  FR  |  NL
verzekering
Stel uw vraag aan Mathias
VoertuigenWoningGezinVrije tijdBeroepsleven
Familiale
Ethias Starter Pack
Digital Omnium

Hospitalisatie

Levensongevallen
  Product  
    Offerte    
  Detail  
  Hospitalisatie?  
  Algemene voorwaarden  
    Vragen en antwoorden    
  De juiste reflex  

Hospitalisatie

Een product van Ethias Verzekering

Waarom ?

Met Medi-Comfort en Medi-Plus kunt u kiezen voor de beste medische verzorging voor uw gezin en uzelf, zonder u zorgen te maken over de financiële gevolgen. Medi-Basis biedt u budgetvriendelijke waarborgen op alle leeftijden.

Als u niet langer van een collectieve polis (afgesloten door uw werkgever bij Ethias) kunt genieten, is het mogelijk u een individuele voortzetting aan te bieden : neem hiervoor contact met ons op (gelieve hierbij uw naam, adres en contractnummer te vermelden).

De Hospitalisatieverzekering van Ethias dekt… 

Wat?

De medische en paramedische kosten tijdens de opname (bij ziekte, zwangerschap, bevalling of als gevolg van een ongeval) alsook de kosten 1 maand voor en 3 maanden na de opname (uitgezonderd Medi-Basis). Ook dagopnames zijn gedekt.

Medi-Comfort en Medi-Plus komen ook tussen in de kosten voor ernstige ziektes*, met of zonder opname in het ziekenhuis en zonder beperking in tijd.

Verzekerde bedragen en vrijstelling

*Kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis-cerebrospinalis, pokken, miltvuur, tyfus, encefalitis, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystofie, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeld-Jacob, amyotrofische laterale sclerose en mucoviscidose.

Wie?

U kunt een Medi-Comfort en Medi-Plus contract afsluiten tot 64 jaar.
Een Medi-Basis contract kunt u op eender welke leeftijd afsluiten.

Onze formules Medi- zijn individuele verzekeringen.
Ethias biedt ook collectieve hospitalisatieverzekeringen aan.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.

Waar?Overal ter wereld.

Voor in het buitenland en specifiek voor de landen die geen onderlinge overeenkomst met België hebben, is een verzekering Ethias Assistance aangewezen.

AssurCardDankzij de handige AssurCard (formule Medi-Comfort en Medi-Plus) dient u in geval van een ziekenhuisopname niets zelf voor te schieten en ook geen factuur te betalen als u het ziekenhuis verlaat. Lijst van ziekenhuizen aangesloten op het AssurCard-systeem
Wachttermijn

De wachttermijn* bedraagt 3 maanden, behalve bij ongeval of indien u reeds verzekerd bent (bij een andere maatschappij).

Inzake de kosten van een zwangerschap of een bevalling komt Ethias bovendien alleen tussen als de zwangerschap begon na de aanvangsdatum van de waarborg.

*De periode die ingaat op de datum van aansluiting en gedurende welke Ethias geen enkele uitkering verschuldigd is.

Onmiddellijke en Gratis offerte op maat!


Zie ook

De verzekering Levensongevallen vergoedt u of uw familieleden bij blijvende invaliditeit of overlijden, vaak een broodnodige aanvulling op uw verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij een ongeval buiten België, zorgt de verzekering Lichamelijke Ongevallen voor vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden en betaalt de behandelingskosten terug.


Wij zorgen voor alles!
  • Bij Ethias kunt u al vanaf vandaag uw verzekering aanvragen
  • Het contract vangt aan op de datum die u kiest 
  • Indien u op dit ogenblik verzekerd bent bij een andere maatschappij, dan zorgt Ethias gratis voor de opzeg hiervan

Klant worden bij Ethias...


Schrijf u in op de e-news

Offerte en contractaanvraag
Zie ook ...

Levensongevallen : vergoedt u of uw familieleden bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Ethias Familiale : een complete familiale verzekering die uw aansprakelijkheid dekt bij kleine en grote ongelukjes in uw privéleven.