fr

Sponsoring

Als een van de grootste verzekeraars in het land toont Ethias haar maatschappelijke betrokkenheid en verankering in de samenleving door de associatie met tal van sportieve, culturele en maatschappelijke partners die haar waarden delen.

Als reactie op de vele aanvragen die we ontvangen, werden er specifieke regels opgesteld die ons in staat stellen om met een grotere efficiëntie een zo groot mogelijk aantal organisaties in heel België te ondersteunen.

Wat sponsort Ethias?

Ethias is als sponsor vooral actief op 3 domeinen:

  • Sport: via sportfederaties en overkoepelende sportorganisaties

  • Cultuur: in essentie muziek plus enkele belangrijke culturele actoren

  • Human intrest: maatschappelijk verantwoorde, duurzame projecten en organisaties


Ethias sponsort met geld of met publicitaire ondersteuning (via haar eigen communicatiekanalen). Ze vindt het belangrijk om nauw betrokken te worden bij de invulling van haar rol als sponsor in het project.

Wat sponsort Ethias niet?

Ethias ontvangt dagelijks aanvragen om initiatieven te sponsoren. In die context is het nuttig te weten dat een aantal voorstellen bij voorbaat wordt uitgesloten, namelijk:

  • Aanvragen die we minder dan 10 weken voor het begin van het voorgestelde evenement ontvangen
  • Op het gebied van sport sponsoren we geen sportclubs of -verenigingen, motorsporten of risicosporten
  • Aanvragen van service clubs
  • Aanvragen van jeugd- en studentenverenigingen
  • Ondersteuning van particulieren (geen collectiviteit/vereniging)
  • Organisaties die Ethias zouden associëren met doping, corruptie, geweld, racisme, aanzet tot haat, verslaving, verstoring van de goede orde en zeden of discriminatie op grond van ras, sekse, leeftijd, geaardheid of geloof (bijv. homofobie, antisemitisme, islamofobie...)

Op zoek naar een sponsor voor uw project?

Hebt u een duurzaam project dat aansluit bij de filosofie en waarden van Ethias en wil u in aanmerking komen voor sponsoring?

Dan kan u een aanvraag indienen via sponsoringaanvraag@ethias.be.

We besteden uiteraard de nodige aandacht aan uw verzoek. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord van ons.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer