FR

Vzw Macadam – Anderlecht

Project : Opvang voor jonge meisjes onder de 26 jaar die “op de dool” zijn

‘’

Jonge meisjes die dakloos zijn of het risico lopen dakloos te worden een zorgzame, veilige en vertrouwde opvangplek geven om hen te helpen hun zelfvertrouwen te herwinnen, hun vertrouwen in volwassenen te herstellen en hun rechten opnieuw te openen (bescherming, gezondheid, inkomen, huisvesting, onderwijs ...).