FR

Vzw Dinamo – Dinant

Project : Trouve Toit

‘’

Het collectief “Trouve Toit” biedt collectieve huisvesting aan 3 jongeren die slecht gehuisvest of dakloos zijn en organiseert workshops voor heel wat jongeren. Het collectief bestaat uit jeugdhulpdiensten, eerstelijnsdiensten en verenigingen die werken rond huisvesting, socio-professionele integratie, gezondheid en cultuur. Het doel is deze jongeren te helpen met hun huisvesting en met hun weg naar zelfstandigheid.