FR

DE WAAIBURG VZW - Geel

Project : Back on track: een korte en intensieve samenwerking met jongeren die botsen op de grenzen van de maatschappij.

‘’

De Waaiburg VZW biedt jongeren in kwetsbare situaties maximale ontplooiingskansen door middel van een ruim en gedifferentieerd aanbod aan hulpverleningsvormen. De Waaiburg begeleidt deze jongeren om hun levens weer op de rails te krijgen in verschillende maatschappelijke domeinen (instanties, wonen, relaties, werk, financiën, administratie, …).